środa, 17 czerwca 2015

Oracle Communications prezentuje sieć udostępnianą w formie usługi

Na targach telekomunikacyjnych TM Forum Live! Oracle ogłosił innowacyjny projekt, dzięki któremu operatorzy mogą umożliwić swoim klientom biznesowym kontrolowanie i wykorzystywanie sieci zgodnie z ich potrzebami za pośrednictwem infrastruktury opartej na wirtualizacji funkcji sieciowych.

Operatorzy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę z faktu, że muszą szybko odejść od statycznego modelu usług opartego na urządzeniach sieciowych i zastąpić go dynamicznym modelem skoncentrowanym na chmurze, wykorzystując w tym celu innowacje w dziedzinie sieci sterowanych programowo (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV). Zmiana ta jest szczególnie istotna w przypadku operatorów, którzy obsługują klientów biznesowych, ponieważ konfiguracja i dostarczanie usług mogą wymagać wielu czynności wykonywanych ręcznie i być kosztowne, a firmy nie są w stanie w pełni kontrolować wykorzystywanej przez nie przepustowości takiej sieci.

Oracle Communications we współpracy z firmami InfoVista i Juniper Networks zaprezentował na targach TM Forum Live! w Nicei innowacyjny projekt zatytułowany „Zero-Touch Network as a Service: Agile, Assured, and Orchestrated with NFV” (Bezobsługowa sieć jako usługa: elastyczność, pewność i koordynacja dzięki NFV), który stawia czoła temu wyzwaniu.

Ten nowatorski projekt zapewni operatorom telekomunikacyjnym plan pozwalający uprościć i znormalizować sposób świadczenia usług sieciowych dla klientów biznesowych, a także zapewnić klientom bezpośrednią kontrolę nad sposobem użytkowania tych usług.
Na przykładzie tej oferty sieci udostępnianej jako usługa na żądanie (NaaS) twórcy projektu zaprezentowali operatorom telekomunikacyjnym, jak:
  • wdrożyć takie usługi, przekształcając jednocześnie sieć bazową z sieci fizycznej w sieć hybrydową przez wprowadzenie wirtualnych urządzeń instalowanych u klienta (vCPE);
  • zapewnić elastyczność procesów biznesowych i systemów, która pozwoli operatorom wydobyć korzyści z coraz bardziej dynamicznej sieci na bazie wdrożenia technologii SDN i NFV;
  • wydajnie zintegrować sieć z podstawowymi procesami biznesowymi, takimi jak zarządzanie kontaktami z klientem i rozliczenia, aby lepiej wykorzystać i kontrolować takie usługi w całym cyklu ich życia.
Informacje dodatkowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz