środa, 21 października 2015

MySQL 5.7 jest 3 razy szybsza od wersji 5.6

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek MySQL 5.7 — najnowszej wersji najpopularniejszej na świecie bazy danych o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Nowa wersja zapewnia większą wydajność, skalowalność i łatwość zarządzania oraz rozszerzone funkcje NoSQL wraz z obsługą JSON oraz routerem MySQL, co ułatwia podłączanie aplikacji do wielu baz danych MySQL.

Kluczowe rozszerzenia w wersji MySQL 5.7 zapewniające większą wydajność i skalowalność to m.in.:
•  Większa szybkość: w testach porównawczych, w których wykorzystano testy SysBench Read-only Point-Select, przy 1 024 połączeniach baza MySQL 5.7 zrealizowała 1,6 mln. zapytań na sekundę, czyli była 3 razy szybsza od MySQL 5.6.
•  Zoptymalizowany moduł InnoDB: nowe możliwości obejmują m.in. większą wydajność i współbieżność zapytań, rozszerzone operacje on-line, indeksy przestrzenne i partycjonowanie natywne.
•  Wydajniejsza replikacja: rozszerzenia funkcji replikacji w MySQL obejmują replikację wieloźródłową, rozszerzone Globalne Identyfikatory Transakcji (GTID) oraz udoskonalone wielowątkowe kontrolery podległe zapewniające większą skalowalność i dostępność.
•  Rozszerzony optymalizator: dynamiczny model kosztów nowego optymalizatora MySQL zwiększa wydajność obsługi zapytań i daje użytkownikom większą kontrolę.

Najważniejsze rozszerzenia MySQL 5.7 ułatwiające zarządzanie to m.in.: 
•  Nowy rodzimy typ danych JSON i funkcje JSON: umożliwiają wydajne i elastyczne przechowywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie danych nieusystematyzowanych.
•  Schemat wydajności: umożliwia instrumentację pamięci, transakcji, zapisanych procedur, gotowych instrukcji, replikacji i blokad.
•  Schemat MySQL SYS: udostępnia pomocne obiekty, które odpowiadają na typowe pytania dotyczące wydajności, kondycji, wykorzystania i monitorowania.
•  Poprawa bezpieczeństwa: szybsza i prostsza inicjalizacja instancji, konfiguracja i zarządzanie.
•  Rozszerzona obsługa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla aplikacji mobilnych: obsługa indeksu przestrzennego w InnoDB i GeoJSON oraz obsługa GeoHash.

Wersja MySQL 5.7 będzie dostępna do pobrania na stronie http://dev.mysql.com/downloads/ od 26 października 2015 r. Podlega wszystkim obowiązującym warunkom i ograniczeniom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz