piątek, 2 października 2015

Oracle wprowadza usługi SOA Cloud i API Manager Cloud

Nowe usługi rozszerzają ofertę Oracle w zakresie iPaaS (integration Platform as a Service) i upraszczają integrację aplikacji i usług w środowisku chmury, technologii mobilnych oraz Internet of Things.

Oracle wprowadził usługi Oracle SOA Cloud i Oracle API Manager Cloud. Uzupełniają one platformę Oracle Cloud Platform for Integration — kompleksowy pakiet usług integracji umożliwiających użytkownikom szybką integrację aplikacji lokalnych i chmurowych. Nowe usługi chmurowe dołączyły do innych usług Oracle w zakresie PaaS.

Usługa Oracle SOA Cloud, oparta na pakiecie Oracle SOA Suite, stanowi kompleksową i ujednoliconą platformę integracji, stworzoną z myślą o spełnieniu różnorodnych wymagań programistów. Zapewnia łatwe udostępnianie, uproszczone zarządzanie, automatyczne aktualizacje i łatwe skalowanie, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko opracowywać i wdrażać interfejsy API oraz projekty integracyjne, a co za tym idzie szybciej wprowadzać innowacyjne usługi. 

Usługa ta wspiera również integrację hybrydową dzięki funkcji przenoszenia, umożliwiającej klientom szybką migrację ich platformy integracji z chmury do środowiska lokalnego i z powrotem. Funkcja przenoszenia to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą przenosić swoje obciążenia integracyjne do chmury oraz przeprowadzać programowanie i testowanie w chmurze, ale wdrażać wersje produkcyjne na miejscu. Jest ona użyteczna również wtedy, gdy na skutek zmian regulacyjnych aplikację wdrożoną w chmurze trzeba przenieść do środowiska lokalnego.

Oracle Cloud Platform for Integration obejmuje szereg usług integracji, które pomagają w uproszczeniu i przyspieszeniu integracji aplikacji chmurowych i lokalnych. Dzięki prostej i intuicyjnej integracji aplikacji usługa Oracle Integration Cloud nadaje się idealnie dla użytkowników integrujących aplikacje SaaS. Na drugim końcu skali znajduje się przeznaczona dla deweloperów usługa Oracle SOA Cloud, która stanowi pełną platformę integracji umożliwiającą szczegółową kontrolę oraz obsługującą różnorodne przypadki użycia, m.in. w środowisku programistyczno-testowym i modelu „lift and shift”. Oferta obejmuje usługi Oracle SOA Cloud, Oracle Integration Cloud i Oracle API Manager Cloud. 

Informacje dodatkowe
Wypróbuj Oracle SOA Cloud Service i Oracle API Manager Cloud Service
Oracle Cloud
Oracle SOA Cloud Service
Oracle API Manager Cloud Service
Oracle Cloud Platform Webcast

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz