środa, 30 grudnia 2015

Minął rok...

Koniec roku to czas na podsumowania i refleksje. Oto, jak wspomina rok 2015 w polskiej informatyce Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska:

Z punktu widzenia Oracle, jednym ze zjawisk najbardziej istotnych w 2015 roku było utrzymanie tendencji do podejmowania nowych inwestycji IT w sektorze użyteczności publicznej. Ten trend rozpoczął się już rok wcześniej i cały czas obserwujemy jego tendencję wzrostową. Firmy sektora inwestują w systemy klasy Smart Metering, a także w rozwiązania pozwalające im dostosować się do nowych wymagań nakładanych przez regulatorów rynku.

Po kilku latach stagnacji wywołanych spowolnieniem gospodarczym, w 2015 roku bardzo ożywił się sektor finansowy. Pojawiły się nowe projekty IT wokół z zapewnienia lepszej obsługi klientów, a więc inwestycje dotyczą ogólnie rozwiązań klasy CRM, które ostatnio częściej nazywamy mianem Customer Experience (CX) – w tym obszarze szczególnie rozwija się marketing on-line oraz e-commerce. Środki na inwestycje klienci pozyskują przede wszystkim poprzez oszczędności infrastrukturalne uzyskiwane w wyniku projektów konsolidacji środowisk systemowych.

Innym znamiennym trendem roku jest fakt, że projekty IT mają obecnie mniejsze rozmiary i są o wiele krótsze. Wiąże się to z sytuacją gospodarczą, która sprzyja rozwiązaniom efektywnym biznesowo, realizowanym przy minimalnym ryzyku, z krótkim okresem zwrotu z inwestycji i niskimi kosztami utrzymania – dzisiaj horyzont podejmowania decyzji to 1-2 lata. 

Z doświadczeń mijającego roku wnioskujemy, że polski rynek bardzo dobrze przyjął rozwiązania programowo-sprzętowe, które w Oracle nazywamy Engineered Systems. Systemy te zawierają w jednej obudowie serwery, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. Taka integracja na poziomie technologii jest znakomitym rozwiązaniem dla klientów zainteresowanych dostarczaniem różnego typu usług, projektami konsolidacji, czy hurtowni danych – przede wszystkim dramatycznie obniża koszty infrastruktury (do poziomu bazy danych). Początkowo rynek był trochę nieufny wobec takich rozwiązań, jednak efekt skali zrobił swoje i dzisiaj klienci sami zgłaszają się z prośbami, aby zademonstrować im cechy tych wyjątkowych maszyn.

Kolejną tendencją jest migracja przetwarzania komputerowego do Chmury. Opowiadaliśmy o tym także rok temu, jednak od tego czasu wskaźnik wzrostu zainteresowania klientów modelem cloud computing możemy określić liczbą wręcz trzycyfrową. To zainteresowanie dotyczy wszystkich warstw chmury – w obszarze SaaS mówimy tu głównie o rozwiązaniach Customer Experience i HCM, zaś w warstwie PaaS największym wzięciem cieszy się baza danych Oracle w chmurze.

Piotr Witczyński, 
Dyrektor Generalny Oracle Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz