poniedziałek, 4 stycznia 2016

Przygotowywanie finansów na dynamiczne zmiany na świecie

Nigel Youell, dyrektor ds. marketingu produktów w dziale rozwiązań Oracle EPM 
Rok 2015 był rokiem wstrząsów i niepewności, obfitującym w duże zmiany ekonomiczne, geo- i socjopolityczne, a nawet klimatyczne. Zabrzmi to być może banalnie, lecz jedynym pewnikiem na najbliższe kilka lat jest jeszcze więcej niepewności. 

Firmy na całym świecie podejmują starania, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed tymi zjawiskami. Proces ten rozpoczyna się od zdolności elastycznego reagowania na dynamiczne zmiany na rynku. Z uwagi na niestabilność — zarówno finansową, jak i geopolityczną — ostatnich dwunastu miesięcy nie zaskakuje zapewne, że odnotowaliśmy wzrost popularności narzędzi do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (Enterprise Performance Management — EPM) w dziale finansów. Duże i nagłe zmiany nierzadko wyraźnie oddziałują przecież na takie czynniki jak zaciąganie pożyczek, ryzyko kredytowe, prognozy dotyczące przychodów i sprawy związane z personelem.

Aby reagować skutecznie, firmy muszą być w stanie zrozumieć i określić ilościowo wartość biznesową we wszystkich swoich obszarach oraz odpowiednio nią zarządzać. W 2015 r. szybko rosła popularność chmury w działach finansów, które używają tej technologii do upraszczania i skracania złożonych procesów zaplecza, takich jak planowanie, budżetowanie i prognozowanie. Przyjrzyjmy się choćby raportowaniu, które pokazuje, jak zespoły z działów finansów wykorzystują chmurę do generowania korzyści dla całego przedsiębiorstwa. 

Jednym z najtrudniejszych elementów tego wykonywanego co kwartał lub co rok zadania jest szybkie i precyzyjne wydobywanie informacji z systemów wszystkich pionów, z uwzględnieniem wielu kanałów lub filii przedsiębiorstwa. Każdy błąd, niedokładność lub opóźnienie może tu mieć poważne konsekwencje zarówno z uwagi na przepisy, jak i w odniesieniu do wiedzy firmy o jej środkach trwałych. To właśnie tu chmura przynosi korzyści systemom zaplecza. Umożliwia firmom automatyczne gromadzenie informacji z licznych odseparowanych od siebie zasobów i łączy je w skonsolidowaną strukturę, która pozwala kierownictwu nie tylko generować precyzyjne raporty, lecz także szybko dokonywać ich przeglądu oraz, co kluczowe, przygotowywać oparte na wiarygodnych danych prognozy pomagające w podejmowaniu przyszłych decyzji. 

Sama technologia jest oczywiście czymś więcej niż tylko uzupełnieniem systemu usuwania skutków awarii. Jej prawdziwa zaleta tkwi w sposobie, w jaki zapewnia przejrzystość środków trwałych i wartości przedsiębiorstwa. To dlatego systemy zaplecza w chmurze świetnie sprawdzają się zarówno w pionach sprzedaży i marketingu, jak i w dziale finansów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz