środa, 24 lutego 2016

Usługi Oracle Cloud krótko i po ludzku: SaaS - cz. 2

Mariusz Ludwiński
Kolejna kategoria aplikacji biznesowych to Enterprise Performance Management (EPM), na który składa się narzędzie Planning and Budgeting do planowania i budżetowania oraz Enterprise Performance Reporting do raportowania wyników w podziale na jednostki organizacyjne. Często te aplikacje wchodzą w skład systemu ERP. W Oracle Cloud zostały przesunięte do oddzielnej grupy z uwagi na możliwość cyklicznego (a nie stałego) korzystania z aplikacji (dzięki chmurze), aby ułatwić menedżerom znajdowanie tych informacji w stosie codziennych alertów systemowych, oraz ze względów handlowych: może się zdarzyć , że firma posiada wdrożony system ERP do monitorowania produkcji, ale jeszcze nie ma warstwy planistycznej. Nie kupi przecież drugiego pełnego ERP-a, ale osobną aplikację planistyczną – bardzo chętnie.

Analytics
Business Intelligence, Big Data, Internet of Things. Narzędzia informatyczne z tych obszarów agregują bieżące wyniki firmy w pewnym okresie i dostarczają menedżerom wskaźników w różnych obszarach biznesu. Celem analityki jest poszukiwanie zależności biznesowych między różnymi czynnikami i wskaźnikami i odkrywanie ich powiązań z wynikami finansowymi. Na podstawie danych historycznych można również przewidywać wyniki przyszłe, z określonym marginesem błędu. Pomaga to menedżerom podejmować decyzje co do wyboru projektów, akceptu budżetów, zatrudniania pracowników, aktywacji innowacyjnych inwestycji. W portfelu usług Oracle Cloud znajdują się rozwiązania analityczne dla HCM, CRM (a właściwie CX), ERP i SCM.

Social
Wartość warstwy społecznościowej w nowoczesnych firmach przejawia się w trzech obszarach: współpracy pracowników (Social Network), korzystania z mediów społecznościowych do marketingu, sprzedaży, handlu (Social Marketing), współpracy bezpośredniej z klientami (Social Engagement and Monitoring). Im pracownicy więcej rozmawiają/słuchają ze sobą i z klientami, tym wpadają na więcej ciekawych pomysłów i tym lepiej rozumieją sytuację na rynku, co przekłada się m.in. na wyższe zaufanie, cierpliwość w przypadku wystąpienia błędów lub awarii, lojalność zakupową, skrócenie czasu negocjacji handlowych.

Industry Solutions
Kompleksowe pakiety środowisk biznesowych CX, ściśle odwzorowujące specyfikę biznesową wybranych branż. Odwzorowanie polega m.in. na wstępnym zdefiniowaniu kanałów komunikacji do marketingu i analityki, przygotowaniu szablonów ofert prezentowanych klientom podczas sprzedaży, zbudowaniu procesów wytwarzania produktów i obsługi klientów. Na potrzeby każdego klienta pakiety te są dodatkowo indywidualizowane i rozbudowywane o nowe funkcje. Istnieją pakiety dla dostawców usług telekomunikacyjnych, dla branży FMCG, dla banków i innych instytucji finansowych, dla firm technologicznych i wytwórczych sprzedających poprzez kanał partnerski, dla jednostek szkolnictwa i instytucji edukacyjnych.

Deployment Options 
Zestawy usług wzbogacone o dodatkową, ściśle branżową wiedzę o procesie wdrażania rozwiązań chmurowych oraz o przepisach i regulacjach nabywania i użytkowania środowisk IT w wybranych branżach. Te zestawy zawierają np. dedykowane fizyczne lokalizacje serwerów, na których będą przetwarzane dane, specjalne procedury raportowania zapewniające zgodność z wytycznymi, schemat aktualizacji środowisk po stronie dostawcy, aby nie wpłynęły one na działanie systemów w szczególnie intensywnych sprzedażowo okresach roku. Zestawy te zostały przygotowane dla branży finansowej, handlowej-sklepów, instytucji publicznych, Departamentu Obrony USA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz