poniedziałek, 22 lutego 2016

Usługi Oracle Cloud krótko i po ludzku: SaaS - cz. 1

Mariusz Ludwiński
Prezentujemy kolejny artykuł naszego stałego autora Mariusza Ludwińskiego, który opisuje podstawowe funkcje usług Oracle Cloud. W części pierwszej poznamy usługi aplikacyjne, zwane inaczej SaaS (Software-as-a-Service).

Customer Experience (CX)
Słowo „experience” zwykle tłumaczy się na język polski jako „doświadczenie” lub „przeżycie”, co brzmi niepotrzebnie patetycznie. W praktyce, chodzi o kontakty firmy dostarczającej produkty/usługi z klientami i kontakty klientów z firmą – niezależnie od tego gdzie, kiedy i poprzez jakie środki przekazu kontakty te przebiegają. Dzięki usłudze Marketing poznasz m.in. najbardziej pożądany typ klienta, dzięki usłudze Sales dostarczysz handlowcom bieżących i prawdziwych informacji jak prezentować zalety i korzyści produktu/usługi z narzędzia Sales, dzięki usłudze Service zapewnisz jakość kontaktu z klientem po zakupie produktu, usługa Commerce pomoże budować skuteczne witryny sklepowe i strony zakupowe, w usłudze Configure, Price, Quote stworzysz pakiety handlowe produktów i usług swoich oraz partnerów handlowych, a dzięki usłudze Social dowiesz się m.in. jak klienci odbierają wszystkie wcześniejsze działania.

Human Capital Management (HCM)
W dzisiejszych czasach, teoretycznie każdą firmę stać, by kupić dokładnie takie same narzędzia i dane do zarządzania, jakie posiada podobnej wielkości konkurencja (wyjąwszy wewnętrzne dane transakcyjne). Dlatego kluczowe stało się to, w jaki sposób pracownicy firmy korzystają z tych narzędzi. Im bardziej zmotywowani, wykwalifikowani i po prostu rozsądni pracownicy, tym lepiej przebiegają procesy biznesowe i tym bardziej zadowoleni są klienci. Aby rozwinąć pracowników do takiego poziomu, Oracle Cloud udostępnia narzędzia informatyczne Human Resources, dzięki którym organizacyjne funkcje HR są realizowane sprawnie, wydajnie, automatycznie tam gdzie można, z korzyścią dla pracowników i firmy, oraz Talent Management, w których menedżerowie mogą zarządzać całą sferą pracowniczą, od stwierdzenia wakatu przez rekrutację, wdrożenie do pracy, po rozwój zawodowy i ścieżki awansu.

Enterprise Resource Planning (ERP)
Przekraczając określony próg zatrudnienia lub przychodów, menedżerowie w firmach tracą możliwość sprawnego zarządzania wszystkimi transakcjami, płatnościami, projektami, procesami. Wdrożenie i używanie rozwiązania informatycznego klasy ERP umożliwia kontrolę nad wykonaniem poszczególnych etapów procesów wewnętrznych w firmie, upraszcza podejmowanie codziennych decyzji biznesowych, pozwala rzetelnie wymieniać dane między działami, jednostkami biznesowymi, oddziałami, oraz tworzy zbiory wsadowe do analityki budżetowej, inwestycyjnej, kadrowej, marketingowej itp. Ta część oferty zawiera narzędzia Financial Management do zarządzania wpływami i wydatkami, Revenue Management, które pozwalają śledzić oddzielnie faktury i wpływy na konto, Accounting Hub Reporting do powiązania wyników finansowych z oceną pracowniczą, Project Financial Management do zarządzania finansami w ujęciu projektów biznesowych, Project Management do tradycyjnego zarządzania projektami, Procurement do realizacji i optymalizacji zakupów, Risk Management do  śledzenia zgodności realizowanych procesów z regulaminami wewnętrznymi i branżowymi przepisami.

Supply Chain Management (SCM)
Rozwiązania klasy SCM pozwalają odwzorować na ekranie cały proces wytwarzania, włącznie z zamówieniami surowców, etapami pośrednimi, przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów gotowych, kompletowaniem i wysyłką zamówień. Wgląd w proces pozwala mierzyć jego jakość, dokonywać w nim zmian, testować nowe pomysły, przypisywać koszty do dowolnego szczegółu, sporządzać okresowe raporty zarządcze, udostępniać dane do analityki marketingu i sprzedaży. Ta część oferty zawiera narzędzia do zarządzania zapasami (Inventory Management),  zarządzania magazynowaniem i transportem (Logistics), zarządzania produkcją (Manufacturing) i zleceniami produkcyjnymi (Order Management), zarządzania zakupami działu produkcji (Procurement), projektowania produktów (Product Lifecycle Management), zarządzania danymi produktów (Product Master Data Management), których celem jest utrzymanie jakości zbiorów danych dotyczących produktu i procesu jego wytwarzania, włącznie z wersjami testowymi, odmianami produktu, innowacjami i dyskusjami, oraz planowania wytwarzania (Supply Chain Planning).

W następnym odcinku zaprezentujemy kolejne usługi SaaS, zaś pod koniec tygodnia platformę PaaS oraz IaaS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz