środa, 9 marca 2016

Finanse 4.0: Opanowanie czwartej rewolucji przemysłowej

Dee Houchen, dyrektor działu marketingu produktów w Oracle
Ponad 2 500 liderów ze świata biznesu, polityki, nauki, mediów i sztuki przyjechało w styczniu 2016 do Davos na coroczne Światowe Forum Ekonomiczne. Głównym tematem tegorocznej konferencji było „Opanowanie czwartej rewolucji przemysłowej”, czyli w uproszczeniu to, jak poradzimy sobie z zacieraniem się granic pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Wszystkie poprzednie rewolucje przemysłowe — związane z wynalezieniem maszyn produkcyjnych i elektryczności oraz wzrostem popularności komputerów — stanowiły ogromny postęp dla ludzkości. Czwarta rewolucja przemysłowa to kolejny etap tego rozwoju, a liderzy rynku już zaczęli dostosowywać swoje strategie biznesowe do wymagań epoki cyfrowej. 

Industrializacja danych

Współczesne przedsiębiorstwa są coraz bardziej uzależnione od danych: danych o swojej bieżącej działalności, kosztach, pracownikach oraz oczywiście klientach. Umiejętność efektywnej eksploracji, analizy i łączenia ze sobą tych informacji nabrała kluczowego znaczenia dla działów finansowych — obecnie oczekuje się od nich wyciągania z tych danych cennych wniosków, które pomogą w kształtowaniu przyszłych strategii przedsiębiorstwa.

Na początku czwartej rewolucji przemysłowej działy finansowe wyszły z zacisza swojego zaplecza i znalazły się w centrum nowoczesnych przedsiębiorstw. Firmy potrzebują obecnie aktualnych informacji o wszystkich swoich zasobach — fizycznych, ludzkich i finansowych — aby określić, jak dobrze są przygotowane do reagowania na zmiany na rynkach, oraz zidentyfikować, w jakich obszarach powinny zwiększyć swoją prężność działania w obliczu rosnącej konkurencji.

W epoce natychmiastowego feedbacku informacje, które nie są dostarczane w czasie rzeczywistym, są na ogół uważane za opóźnione. Szybki wzrost popularności chmury w działach finansowych w zeszłym roku pomógł wielu przedsiębiorstwom uprościć i przyśpieszyć złożone procesy zaplecza takie jak planowanie, budżetowanie i prognozowanie, a dzięki temu dotrzymać kroku konkurencji. Mimo że analiza wielkich zbiorów danych na pewno może pomóc firmom w identyfikowaniu nowych możliwości, to nie jest w stanie zmierzyć, jak dobrze są one przygotowane do ich wykorzystania, ani też określić, w jaki sposób najlepiej użyć zasobów firmy do tego celu. Natomiast dzięki kompleksowemu obrazowi pracowników i procesów znakomicie nadaje się do tego nowoczesny dział finansowy, który może zwiększyć prężność działania przedsiębiorstwa. 

Kapitał ludzki w czwartej rewolucji przemysłowej

Jednym z głównych tematów poruszanych na Światowym Forum Ekonomicznym był rozwój nowych technologii i związane z tym zagrożenia dla naszych miejsc pracy. Szacuje się, że w związku z wdrożeniem nowych technologii automatyzacji pracę może stracić 7 mln osób. To prawda — jeżeli systemy te mogą zapewnić szybszy, dokładniejszy obraz wyników przedsiębiorstwa, to po co zatrudniać do tego pracowników?

W wyniku czwartej rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa na pewno będą musiały ponownie przemyśleć swoje działania i strategie oraz przeprowadzać szybsze, bardziej szczegółowe analizy swoich danych zaplecza, aby skutecznie wykorzystywać nowe możliwości. Jednak mimo obaw uczestników forum co do przyszłych miejsc pracy spodziewam się, że następne kilka lat pokaże, jak duże korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwu specjaliści ds. finansów w epoce cyfrowej. 

W przypadku działów finansowych w zacieraniu się granic pomiędzy człowiekiem a maszyną nie chodzi bowiem o ryzyko przejęcia kontroli przez roboty. Chodzi o umiejętność skutecznego wykorzystania rosnącego bogactwa informacji w codziennej pracy przedsiębiorstwa, tak aby mogło ono usprawnić swoją działalność. 

Przeczytaj ten artykuł na blogu Oracle Cloud for Finance

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz