środa, 16 marca 2016

Oracle ogłosił wyniki III kwartału roku finansowego 2016

Redwood Shores, Kalifornia, 15 marca 2016 - Korporacja Oracle ogłosiła dzisiaj wyniki trzeciego kwartału swojego roku finansowego 2016. Na obroty kwartału miało znaczący wpływ globalne umocnienie się wartości waluty USA, dlatego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego są one o 3% niższe, jednak w stałej wartości USD wzrosły o 1%. Całkowity przychód kwartału wyniósł 9 mld USD. 

Sprzedaż oprogramowania on-premise wraz z licencjami chmurowymi osiągnęła wartość 7,1 mld USD, sprzedaż produktów chmurowych wzrosła o 57% (61% w stałej wartości USD) do wartości 583 mln USD.

Pełny tekst informacji prasowej na ten temat można znaleźć na stronie inwestorskiej Oracle (oracle.com/investor). Na stronie inwestorskiej Oracle znajduje się także link do nagranej konferencji internetowej poświęconej omówieniu wyników kwartalnych oraz szczegółowe tabele z danymi na temat wyników kwartału.

Informacje o firmie Oracle
Oracle oferuje pełny i całkowicie zintegrowany stos aplikacji chmurowych i usług platformy. Więcej informacji o firmie Oracle (NYSE:ORCL) można znaleźć pod adresem oracle.com.
Znaki towarowe 
Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt
Katarzyna Pilarska, Corporate Communications Manager, Oracle Central & Eastern Europe and Turkey
tel. +48 602 410 795, Katarzyna.Pilarska@oracle.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz