wtorek, 29 marca 2016

Ryzykowny biznes: jak zarządzać rosnącą liczbą potencjalnych zagrożeń

Dee Houchen, szef Działu marketingu produktów w Oracle EMEA
Zawirowania na giełdach, obawa przed kolejną globalną recesją i kryzys migracyjny to tylko niektóre z wielkich globalnych trendów, które w 2016 r. budzą niepokój przedsiębiorstw, ponieważ mogą poważnie zakłócić ich działalność, zaburzyć realizację strategii i obniżyć zyski. W takich okolicznościach nawet najbardziej doświadczeni i odporni psychicznie dyrektorzy mogą czuć się przytłoczeni samą liczbą i zakresem czynników ryzyka, które muszą obecnie śledzić i oceniać, a także odpowiednio nimi zarządzać. 

Zarządzanie ryzykiem to jedno z najtrudniejszych zadań dla firmy, ponieważ często wymaga podejmowania decyzji na podstawie spekulacji. A na domiar złego do dotychczasowych czynników ryzyka dołączyły szybko ewoluujące przepisy, co wymaga od przedsiębiorstw niespotykanej wcześniej elastyczności. Złe zarządzanie ryzykiem może obecnie mieć tragiczne skutki dla rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo że wiele dużych korporacji ma dział ryzyka zarządzany przez odpowiedniego dyrektora, to na ogół osobą odpowiedzialną za identyfikację i pomiar ryzyka oraz zarządzanie nim jest dyrektor finansowy — ze względu na to, że dysponuje całościowym obrazem przedsiębiorstwa. Wymaga to od niego ukierunkowanych działań i nadawania zagrożeniom odpowiednich priorytetów, aby firma mogła utrzymać się na rynku w niespokojnych czasach. 

Czynniki ryzyka różnią się w zależności od typu przedsiębiorstwa i rynku, ale w ostatnich latach pojawiło się kilka wspólnych zagrożeń, takich jak ryzyko utraty reputacji, zbyt wolne ożywienie gospodarcze i coraz bardziej złożone wymogi regulacyjne, które miały wpływ na losy wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Koszty tych zagrożeń były dla przedsiębiorstw również ogromne, szczególnie jeśli nie były w stanie skutecznie nimi zarządzać. W 2015 roku niejedna czołowa globalna firma straciła miliardy dolarów kapitalizacji rynkowej i przychodów w wyniku uszczerbku na swojej reputacji, na który nie była w stanie odpowiednio zareagować.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem może jednak pomóc przedsiębiorstwom w lepszym przygotowaniu się na wszelkie ewentualności, dzięki czemu mogą uniknąć skutków potencjalnych zagrożeń lub przynajmniej je zminimalizować. Badanie przeprowadzone przez EY pokazało, że firmy, które dobrze zarządzają ryzykiem, osiągają trzy razy wyższy zysk operacyjny EBITDA niż inne firmy. 

Dyrektorzy finansowi, którzy doskonale sobie radzą z zarządzaniem ryzykiem, zdają sobie sprawę z tego, że całościowy obraz najważniejszych szans i zagrożeń ma kluczowe znaczenie. Wprowadzając standardowy proces identyfikowania i monitorowania zagrożeń oraz reagowania na nie, dyrektorzy finansowi umożliwiają przedsiębiorstwu szybsze podejmowanie odpowiednich działań, co pozwala uniknąć strat i obniżyć koszty. Ogromną rolę w skutecznym zarządzaniu ryzykiem odgrywają też jego pomiary. Wiele firm regularnie mierzy swoje wyniki w porównaniu z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). W podobny sposób powinny również przeprowadzać regularne oceny ryzyka, aby mieć pewność, że są odpowiednio przygotowane do zarządzania potencjalnymi zagrożeniami. W tym celu przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość szybkiej i dokładnej analizy danych finansowych i porównania ich ze wskaźnikami wydajności z całego przedsiębiorstwa.

Konieczne jest również prezentowanie potencjalnych zagrożeń liderom biznesowym, którzy nie zawsze mają umiejętności analityczne potrzebne do analizy danych. Możliwość śledzenia audytów ryzyka i podsumowania ich wyników na przejrzystych konsolach pozwala osobom podejmującym decyzje w przedsiębiorstwie wykonywać szybkie i trafne działania dla dobra całej firmy. 

Zarządzanie ryzykiem od dawna ma opinię trudnego, a czasem również niewdzięcznego zadania, ale w dzisiejszych czasach odgrywa ono ogromną rolę. Bardziej rygorystyczne podejście do analizy ryzyka w całym przedsiębiorstwie jest niezbędne do zarządzania ewoluującymi zagrożeniami na współczesnym rynku, a wprowadzenie takiego podejścia w życie spoczywa na dyrektorach finansowych. 

Więcej na temat nowoczesnego zarządzania finansami na Blogu Oracle Cloud for Finance

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz