czwartek, 31 marca 2016

Rozszyfrowywanie skrótów: korzyści ze stosowania platform chmurowych

Dain Hansen, dyrektor ds. Oracle Cloud Platform, @Dainsworld
Liderzy biznesu będą w stanie zrozumieć, w jaki sposób platformy chmurowe mogą przekształcić przedsiębiorstwo dopiero wtedy, gdy uzyskają ich dokładną definicję.

Minusem oszałamiającego tempa współczesnych innowacji technologicznych jest ogromna ilość żargonu i skrótów. Problem ten jest najbardziej widoczny w obszarze przetwarzania w chmurze, gdzie niemalże co tydzień nowa technologia jest dostępna „jako usługa”, od SaaS i IaaS do PaaS (platformy jako usługi). Niedawne badanie Oracle pokazało, że tylko 32% przedsiębiorstw w pełni rozumie znaczenie terminu PaaS (znanego również jako technologia platform chmurowych), natomiast 29% wcale go nie rozumie.

Dawniej taki brak zrozumienia nie stanowił problemu, ponieważ „właścicielem” infrastruktury korporacyjnej był dział informatyczny. Kierownicy działów biznesowych nie musieli być na bieżąco z najnowszymi hasłami: o ile dział informatyczny panował nad sytuacją, mogli kontynuować swoją pracę w błogiej nieświadomości tego, jakiej technologii używają. 

Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ ekonomiczne, elastyczne i przyjazne dla użytkowników zasoby informatyczne są teraz dostępne w chmurze, kierownicy działów biznesowych w wielu przypadkach sami kierują zakupami i zarządzaniem projektami w dziedzinie, która dawniej była domeną działu IT. W tej nowej epoce zrozumienie terminów takich jak SaaS, PaaS czy IaaS przez kierowników ma kluczowe znaczenie; powinni zdawać sobie sprawę, co znaczą te terminy i jakie technologie się za nimi kryją. A chyba nie pomylę się mówiąc, że spośród tych wszystkich terminów to platforma chmurowa może stać się najtrudniejsza do zrozumienia dla osób nie dysponujących specjalistyczną wiedzą informatyczną. 

Jest tak częściowo dlatego, że słowo „platforma” stało się obecnie dość niejasne. Termin ten, przez lata nadużywany przez działy sprzedaży i marketingu, dziennikarzy i wiele innych osób, stał się popularnym wytrychem dla każdej bliżej nieokreślonej technologii, urządzenia, systemu czy oprogramowania. Ponadto, mimo że wiele już napisano o PaaS w prasie branżowej, definicje tej technologii w różnych artykułach i broszurach różnią się od siebie. Tymczasem dla kierowników działów biznesowych jest to pod wieloma względami najważniejszy produkt dostępny w postaci usługi.

Dzieje się tak dlatego, że platformy chmurowe to klucz do osiągnięcia elastyczności biznesowej i przewagi nad konkurencją. Umożliwiają one wprowadzanie cyfrowych innowacji, pomagając przedsiębiorstwom szybko testować i uruchamiać aplikacje internetowe, które są w stanie zmienić oblicze całych branż. Platformy chmurowe mogą wywrzeć wpływ na każdy dział przedsiębiorstwa, m.in. sprzedaż i marketing, obsługę klienta, finanse, kadry i informatykę, oraz sprawić, że każdy z tych działów stanie się bardziej wydajny, elastyczny i produktywny, a także przyspieszyć opracowywanie nowych produktów i usług dla klientów, partnerów i pracowników. Dlatego właśnie tak ważne jest to, aby kierownicy poszczególnych działów dokładnie znali i rozumieli wszystkie technologie składające się na termin „platforma chmurowa” - bo tylko wtedy będą mogli czerpać z nich maksymalne korzyści. 

Platforma chmurowa w telegraficznym skrócie

Zasadniczo platforma chmurowa dostarcza przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do tego, aby opracowywać, wdrażać i uruchamiać aplikacje bez złożoności i kosztów związanych z budową stosownej platformy i infrastruktury oraz zarządzaniem nimi. Osobom obeznanym z koncepcją „warstw” korporacyjnej infrastruktury informatycznej mogę wyjaśnić, że platforma chmurowa znajduje się pomiędzy infrastrukturą jako usługą (IaaS) a oprogramowaniem jako usługą (SaaS). Platforma łączy „zewnętrzne” aplikacje biznesowe z infrastrukturą zaplecza potrzebną do ich obsługi (czyli z mocą obliczeniową, siecią i pamięcią masową).

Kompletne rozwiązanie platformy chmurowej zawiera usługi, które obejmują fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane bazy danych i oprogramowanie warstwy pośredniej, w tym komponenty takie jak serwery aplikacji, narzędzia do integracji oraz zarządzanie procesami, treścią czy stroną internetową. Może dostarczać również platformę do opracowywania, testowania i wdrażania różnych rodzajów aplikacji biznesowych, takich jak aplikacje transakcyjne i analityczne. Inne przypadki użycia platform chmurowych to m.in. analiza danych (w tym analiza zbiorów Big Data), rozszerzanie zasięgu aplikacji SaaS na dowolny obszar przedsiębiorstwa (zarówno lokalnie, jak i w chmurze) oraz szybkie skalowanie nowych usług internetowych. Oracle oferuje pełny zestaw najlepszych w swojej klasie usług platformy w każdej kategorii, od opracowywania aplikacji i zarządzania danymi, przez zarządzanie systemami informatycznymi, aż do analizy graficznej, integracji, treści i procesów, bezpieczeństwa, wielkich zbiorów danych oraz oczywiście mobilności.

Liderom biznesowym, którzy nie są pewni, co dają im platformy chmurowe, mogę wyjaśnić, że zapewniają one szybsze wprowadzanie innowacji. Chodzi tu o łatwe, szybkie i kontrolowane wprowadzanie nowych rozwiązań biznesowych, zwiększenie znaczenia kierowników liniowych i zapewnienie im lepszego wglądu w swoje działy, polepszenie kontaktów z klientami oraz zwiększenie sprawności operacyjnej. 

Uważam, że technologia platform chmurowych będzie jedną z głównych technologii w bieżącym roku - i już teraz są na to dowody. Przedsiębiorstwa, które najszybciej ją wdrożą, zdobędą dużą przewagę nad konkurencją. Więcej informacji o platformach chmurowych, najważniejszych cechach i atutach, jak również kilka istotnych przypadków ich zastosowania można znaleźć w naszym przewodniku

Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz