piątek, 1 kwietnia 2016

Nowa rola Działów IT

Neil Sholay, szef Oracle Digital, EMEA @neilsholay
W świecie informatycznym nieprzerwanie toczy się dyskusja o oczekiwanym schyłku działów IT. 
Pierwsze takie przewidywania zaczęto snuć w momencie, gdy w związku z pojawieniem się rozwiązań chmurowych kierownicy działów biznesowych (LOB) decydowali się na kupno oprogramowania, pamięci i innych zasobów od zewnętrznych dostawców, z pominięciem działów IT. Panuje powszechne przekonanie, że ostatecznie wszystkie zasoby i tak zostaną przeniesione do chmury, jest ona bowiem rozwiązaniem o wiele bardziej ekonomicznym, sprawniejszym i wygodniejszym niż tradycyjne działy IT w przedsiębiorstwie. 

Jednak, parafrazując Marka Twaina, pogłoski o śmierci działów IT były mocno przesadzone. Zjawiska, które w rzeczywistości towarzyszyły narodzinom technologii chmurowej są dużo bardziej intrygujące. Technologia ta nie wpłynęła na marginalizację roli działów IT – zapewniła im za to narzędzia pozwalające zwiększyć innowacyjność i kreatywność oraz sprawiła, że odgrywają one jeszcze ważniejszą rolę w realizacji strategii biznesowych na szeroką skalę. Działy IT zyskały przede wszystkim dużo więcej czasu na zapewnienie wartości dodanej w prowadzonej działalności. Rozwiązania chmurowe uwolniły je od obowiązku wykonywania czasochłonnych zadań - takich, jak wprowadzanie poprawek i sporządzanie kopii zapasowych baz danych lub konfigurowanie szyfrowania danych i narzędzi odzyskiwania awaryjnego. Specjaliści ds. IT nie muszą już także martwić się o obsługę administracyjną i konfigurację, czynności te bowiem wykonywane są automatycznie w chmurze. 

Dzięki temu zespoły IT mogą poświęcić więcej czasu i energii na opracowywanie rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na poprawę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jakości usług świadczonych dla klientów. Specjaliści ds. IT uczestniczą we wszystkich działaniach, od tworzenia aplikacji mobilnych po wykorzystanie danych do poprawy przebiegu procesów, współpracując w tym celu z poszczególnymi działami biznesowymi. Platforma PaaS to w tym względzie jedna z najważniejszych usług chmurowych. Pozwala firmom na połączenie ze sobą całej infrastruktury IT, w tym chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz firmowych systemów. Ponadto firmy mogą w ten sam sposób korzystać z opracowanych przez siebie i dopasowanych do własnych potrzeb aplikacji, jak i z technologii dostarczonych przez podmioty zewnętrzne. Dzięki temu testowanie i wdrażanie nowych technologii staje się o wiele łatwiejsze i szybsze. 

Platformy w chmurze to także sposób na szybkie opracowanie i przetestowanie nowych aplikacji do użytku wewnętrznego (np. dla kierowników działów). Aplikacje, które stanowią dla biznesu rzeczywistą wartość dodaną można wdrożyć natychmiast i bez komplikacji. Prace nad rozwiązaniami niespełniającymi oczekiwań można przerwać na etapie opracowywania, bez obaw, że spowodowały one znaczne straty czasowe i finansowe. Podejście „fail fast” błyskawicznie przyjęło się w firmach na całym świecie i jest obecnie powiązane z nowymi, cyfrowymi usługami, jakie oferują one swoim klientom. Dzięki chmurze działy IT mogą stosować to podejście również w odniesieniu do swojej pracy i w ten sposób rozpocząć gruntowną transformację swojej działalności. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak platformy w chmurze mogą stać się siłą napędową innowacji w przedsiębiorstwach, pobierz nasz przewodnik.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz