środa, 13 lipca 2016

Dajmy pracownikom więcej powodów do pozostania w firmie

Andy Campbell, dyrektor ds. strategii HCM w Oracle
Pozyskanie i zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników nigdy nie było łatwe, pracodawcom jest dziś jednak trudniej niż kiedykolwiek znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych ludzi na kluczowe stanowiska w ich przedsiębiorstwach. 

Jeśli firmy mają dalej się rozwijać, potrzebują nowych sposobów na przyciągnięcie i zaangażowanie utalentowanych pracowników, którzy pomogą im w tym rozwoju.

Co ciekawe, z przeprowadzonego niedawno badania firmy Mercer wynika, że niektóre przedsiębiorstwa mogą zbyt wysoko oceniać swoje możliwości w zakresie obsadzenia kluczowych ról w swojej organizacji. Dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw spodziewa się, że w 2016 r. rywalizacja między firmami poszukującymi wykwalifikowanych pracowników wzrośnie, a 70% jest przekonanych, że uda im się obsadzić istotne stanowiska w ramach rekrutacji wewnętrznej. Tymczasem niemal jedna trzecia (28%) pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie, zamierza odejść ze swojej dotychczasowej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Wnioski z badania firmy Mercer są jednoznaczne: przedsiębiorstwa, które chcą zatrzymać najlepszych pracowników, powinny zaktualizować i rozszerzyć swoje programy podnoszenia kwalifikacji personelu i inne procesy. Mimo to tylko 4% specjalistów ds. kadr stwierdziło, że ich dział jest traktowany w przedsiębiorstwie jak strategiczny partner. 

To wnioski, z którymi w Oracle w pełni się zgadzamy. Nasz własny raport pt. „Simply Talent: A Western European Perspective” uwidocznił podobne trendy w Europie Zachodniej. Stwierdziliśmy, że większości pracowników zależy na aktywniejszych, regularnych interakcjach z ich przełożonymi oraz udoskonaleniach opartych na lepszych programach budowania zaangażowania pracowników. Również tutaj tylko nieliczni pracownicy (3%) postrzegają dział kadr jako ważnego aktora w rozwijaniu ich zaangażowania. 

Jak więc firmy mogą stworzyć kulturę, która pozwoli im przyciągnąć najlepszych pracowników i utrzymać ich na pokładzie? Pierwszym krokiem jest inwestycja w zrozumienie, co motywuje i angażuje ich personel. Menedżerowie powinni przekazać stery działowi kadr i odwzorować cykl zatrudnienia pracownika — od wprowadzania nowej osoby do przedsiębiorstwa po jej odejście z firmy — aby dostrzec możliwe punkty tarcia i być w stanie dołożyć wszelkich starań w celu ich eliminacji. Przypomina to sposób, w jaki detaliści i działy obsługi klienta odwzorowują relację z klientem z myślą o zwiększeniu jego satysfakcji i wygody. 

Kluczowy jest również regularny dialog z pracownikami. Minęły już czasy, gdy wystarczyły rozmowy roczne. Współcześni pracownicy muszą mieć poczucie, że są doceniani i że ich potrzeby są rozumiane. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kierownicy pionów i liderzy działów często prowadzą z nimi ukierunkowane dyskusje na temat ścieżki kariery i postępów w jej realizacji. 

Pracownicy są najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa — zarówno w teorii, jak i w praktyce. Dział kadr musi pokierować budowaniem kultury pracy skoncentrowanej na pracownikach, w której rozwój, szkolenia, edukacja i wsparcie są traktowane priorytetowo, a między pracownikami i ich przełożonymi prowadzony jest prawdziwy dialog.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz