piątek, 15 lipca 2016

Integracja w chmurze jest kluczem do wyjątkowej obsługi użytkownika

Dain Hansen, dyrektor Działu Oracle Cloud Platform
Żyjemy w czasach, w których to klient ma władzę. Uzbrojeni w smartfony i media społecznościowe klienci bez namysłu zmienią markę i będą dzielić się negatywną opinią z wieloma innymi osobami, jeśli nie będą mieli dobrych doświadczeń. 

W tym samym czasie dzięki technologiom cyfrowym zwiększają się oczekiwania klientów związane z ich pozytywnym doświadczeniem. Po co dzwonić po taksówkę i czekać pół godziny, jeśli można nacisnąć kilka przycisków, a taksówka przyjedzie natychmiast? Po co iść po jedzenie na wynos na drugi koniec ulicy, gdy można zamówić posiłek w najlepszej restauracji w mieście, który zostanie dostarczony pod same drzwi?

Chmura, urządzenia mobilne, Internet rzeczy (IoT) oraz technologie Big Data zmieniają znaczenie doświadczenia klienta. Nie wystarczy już zaoferować szerokiego wyboru ciekawych usług, z których klienci chcą korzystać. Firmy muszą stworzyć jedno zintegrowane centrum obsługi użytkownika, do którego klienci uzyskają dostęp w dowolny sposób – niezależnie od tego, czy odbywa się to w lokalu, online, poprzez produkty i usługi lub w mediach społecznościowych. 

Wystarczy spojrzeć na cyfrowe rozwiązania Oracle – nie tylko zapewniamy coś więcej niż odizolowane dobre produkty lub bezproblemową obsługę klienta, ale połączyliśmy to wszystko w jedno wspomagane cyfrowo doświadczenie marki, które sprawia, że klienci do nas wracają.
Badanie Oracle „The Era I Enterprise: Ready for Anything” (Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji: gotowi na wszystko), które objęło 300 dyrektorów firm z 10 różnych branż, pokazało, że według 84% respondentów w ich organizacji zauważono trend klientów żądających bardziej spersonalizowanej obsługi. Badanie dowiodło również, że organizacje, które zwiększyły swoje dochody o ponad 10% w ostatnim roku, położyły szczególny nacisk na oferowanie spersonalizowanej obsługi.

Celem każdej firmy w dzisiejszych czasach powinno być zapewnienie, że wszystkie centra danych, aplikacje, wyposażenie, zakłady i osoby są połączone, a dane przepływają swobodnie w celu usprawnienia obsługi klienta – niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do analizy Big Data mającej na celu określenie, jaka powinna być nowa usługa, czy w Internecie rzeczy, aby upewnić się, że produkty działają prawidłowo (a jeśli tak nie jest – aby naprawić je, zanim dostrzeże to klient), czy też w aplikacjach na smartfony i stronach internetowych skierowanych do użytkowników. 

Im bardziej zintegrowana firma, tym lepsze doświadczenie klientów. Platforma w chmurze zapewnia moim zdaniem najbardziej efektywny sposób na umożliwienie tej integracji. Poparte jest to badaniem przeprowadzonym przez Oracle, które dowiodło, że 81% organizacji zauważa istotną korelację pomiędzy rozwiązaniami informatycznymi dostępnymi w chmurze a elastycznością i możliwością oferowania spersonalizowanej obsługi pracownikom i klientom. Platformy w chmurze przejęły funkcję pełnioną wcześniej przez oprogramowanie pośredniczące, lecz ich możliwości są dużo większe. Dzięki platformie w chmurze firmy mogą w łatwy sposób zintegrować wszystkie źródła danych, centra danych, aplikacje, punkty końcowe i połączone urządzenia bez potrzeby konfiguracji lub ręcznej integracji. Platformy w chmurze uwalniają dane, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w czasie rzeczywistym zawsze, gdy są potrzebne, co pozwala firmom na oferowanie spersonalizowanego i kontekstowego doświadczenia. 

Każda firma poważnie myśląca o cyfrowej transformacji musi brać pod uwagę wykorzystywanie technologii chmurowych w celu integrowania danych. Oczekiwania klientów zmieniają się, a sukces odniosą tylko te firmy, które zapewnią klientom szybką, spójną i zadowalającą propozycję. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Dowiedz się więcej
Wypróbuj Oracle PaaS 
Dowiedz się więcej o Oracle PaaS 
Oracle PaaS Infowall 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz