poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Podążanie śladami Edisona: współpraca, innowacja i chmura

Dain Hansen, dyrektor Działu Oracle Cloud Platform 
Istnieje popularna opinia, według której innowacja jest tajemniczym procesem, domeną geniuszy, którzy doznają nagłego olśnienia podczas samotnej pracy. Takie postrzeganie innowacji, choć romantyczne, jest jednak błędne. 

Nawet tak ekscentryczni wynalazcy jak Alan Turing czy Thomas Edison ściśle współpracowali z większymi zespołami, bez których ich praca nie byłaby możliwa (co więcej, Edison uważany jest za twórcę zespołów ds. badań i rozwoju w firmach). Nawet Isaac Newton, który większość czasu pracował samotnie, powiedział: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”.

W naszej erze cyfrowej to stwierdzenie nadal jest prawdziwe: innowacja jest wynikiem wspólnego wysiłku, współpracy całej firmy opartej na pełnym zrozumieniu celów i kontekstu. Im lepiej firma współpracuje, tym łatwiej jest jej opracować naprawdę innowacyjne (i opłacalne) usługi. Przedsiębiorstwa cyfrowe opierają się na efektywnej współpracy i zaangażowaniu pracowników, partnerów i klientów, co ma na celu zachowanie konkurencyjności i dostarczenie jak najlepszych produktów i usług. 

Kluczową kwestią dotyczącą firm jest to, jak mogą poprawić współpracę. Co właściwie pozwala na swobodną i efektywną współpracę? Dla mnie odpowiedź jest prosta: współpraca występuje wtedy, gdy usuwane są bariery organizacyjne. Gdy ludzie mogą swobodnie pracować z osobami, z którymi potrzebują pracować, korzystając z zasobów i treści dostępnych w każdej chwili. Dobrym sposobem na usunięcie tych barier jest wykorzystanie elastyczności platform w chmurze. Te usługi płynnie łączą treść, ludzi, procesy oraz komunikację w jednym systemie organizacji pracy. Polega to na czymś dużo bardziej złożonym niż zwykłe udostępnianie dokumentów pomiędzy zespołami. Opiera się to na dostarczaniu treści, które dotyczą wykonywanego właśnie zadania. Platformy w chmurze zapewniają takie warunki, skupiając się na dwóch obszarach: treści i procesie.

Jeśli chodzi o treść, nowoczesne platformy w chmurze pozwalają firmom na uwolnienie treści poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do potrzebnych informacji w każdym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu. Co ważne, chmura umożliwia także zastosowanie bardziej swobodnych i intuicyjnych metod pracy. Nie trzeba już przesyłać dokumentów w formie załączników do wiadomości e-mail, pobierać ich i wysyłać oraz sprawdzać ich wersji. Zespoły mogą zarządzać historią wersji i kontrolować je za pomocą chmury. Co więcej, platformy w chmurze mogą zmienić sposób współpracy w firmach, umożliwiając konwersacje: zespoły mogą komunikować się jako grupy w dynamicznym środowisku, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

Każda firma poważnie traktująca zagadnienie innowacji musi zapewnić możliwość łatwej współpracy wewnątrz organizacji. Umożliwiając elastyczne zarządzanie treścią i procesami poprzez narzędzia takie jak Oracle Content and Process, platformy w chmurze pomogą im to osiągnąć.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz