piątek, 4 listopada 2016

W epoce cyfrowej firmy powinny poprawić wewnętrzną współpracę

Aby jak najlepiej wykorzystać zalety chmury i utrzymać się na rynku w epoce cyfrowej, przedsiębiorstwa muszą nauczyć się lepiej współpracować wewnętrznie. 
Raport z badania Oracle pt. IaaS: building a business that innovates pokazuje jednak, że wiele firm działa w sposób niesprzyjający efektywnej współpracy. Badanie miało na celu analizę podejścia firm w regionie EMEA do przetwarzania w chmurze oraz określenie problemów organizacyjnych wpływających na ich zdolność do wprowadzania istotnych zmian biznesowych i innowacji.

Badanie pokazało, że istnieje potrzeba usprawnienia współpracy:
•  62% respondentów (w Polsce 61%) stwierdziło, że aby korporacyjny model chmury był skuteczny, działy biznesowe muszą współpracować z działem informatycznym. 
•  34% respondentów (w Polsce 37%) uważa, że utrzymywanie  szarej strefy informatycznej (w której poszczególne działy kupują technologie bez wiedzy działu informatycznego) stanowi istotną barierę na drodze do zintegrowanego podejścia do chmury. 
•  41% respondentów (w Polsce 44%) uznało fakt, że poszczególne działy nie rozumieją potrzeby integracji zasobów chmurowych, za jedno z kluczowych wyzwań informatycznych dotyczących wdrożenia chmury.

Nie ma wątpliwości, że aby skutecznie tworzyć innowacje w chmurze, przedsiębiorstwa muszą zmienić swój sposób pracy. Muszą jednak także zwrócić uwagę na samą technologię. Badanie pokazało, że najmniej wydajne obszary w obecnym modelu platformy stosowanym przez firmy to: integracja wykorzystywanych usług (50% w EMEA, 55% w Polsce), czas wdrożenia (49% w EMEA, 50% w Polsce) oraz słaba integracja aplikacji (47% w EMEA, 52% w Polsce) — a wszystko to przeszkadza w efektywnym i szybkim tworzeniu innowacji.

Oprócz problemów z szarą strefą informatyczną, inne bariery na drodze do przyjęcia zintegrowanego podejścia do chmury, umożliwiającego lepszą współpracę, to: niekompatybilne infrastruktury (34% w EMEA, 26% w Polsce), większe ryzyko w zakresie bezpieczeństwa (34% w EMEA i w Polsce), wyższe koszty (32% w EMEA, 35% w Polsce) oraz problem z udowodnieniem zwrotu z inwestycji (31% w EMEA, 32% w Polsce).

Pascal Giraud, dyrektor ds. platformy IaaS i PaaS w Oracle EMEA, powiedział: „Problemy te wynikają częściowo z infrastruktury, która stała się zbyt sztywna i skomplikowana. Doprowadziło to do powstania wolno reagującej, niespójnej organizacji, gdzie szanse i innowacje wymykają się przez szczeliny pomiędzy różnymi działami i źle zintegrowanymi systemami. Przechodząc na model infrastruktury jako usługi (IaaS), przedsiębiorstwa mogą załatać te dziury i stworzyć organizację naprawdę opartą na współpracy. IaaS stanowi wspólną podstawę dla innowacji i wdrożeń, usuwa ograniczenia dotyczące zasobów i zapobiega powstawaniu wysp w obrębie firmy”.

Badanie Oracle objęło 1200 menedżerów podejmujących decyzje w kwestiach technicznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i krajach Zatoki Perskiej.

Dowiedz się więcej
Pobierz raport „IaaS: building a business that innovates”
Chmura Oracle - taka, jak chcesz
Usługi Oracle w zakresie platformy przetwarzania
Platforma Oracle Cloud
Oracle pokonuje Amazon Web Services w porównaniu baz danych w chmurze
Usługi Oracle Bare Metal Cloud już są dostępne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz