wtorek, 8 listopada 2016

W jaki sposób chmura napędza kolejną rewolucję przemysłową

Pierwsza rewolucja przemysłowa pod koniec XVIII w. zmieniła świat dzięki wykorzystaniu energii wodnej i parowej do zasilania maszyn, które umożliwiły znacznie szybszą produkcję towarów. Druga polegała na wprowadzeniu taśm produkcyjnych, natomiast w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej technologie informatyczne zaczęły automatyzować produkcję w dwudziestym wieku.
Obecnie jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, napędzanej przez Internet Rzeczy (IoT), automatykę i robotykę. Technologie te, połączone z analizą wielkich zbiorów danych, to kluczowe elementy nowej rewolucji, zwanej często „Przemysłem 4.0”. Stymuluje ona zmiany w wielu sektorach. W sektorze produkcji pojawiają się inteligentne fabryki stosujące automatyczną konserwację i osiągające znacznie wyższą wydajność. Z kolei w sektorze usług finansowych wykorzystuje się automatyzację w celu przetwarzania coraz większych wolumenów danych, zarówno w dziedzinie obsługi klienta, jak i w obszarach takich jak bezpieczeństwo i ryzyko.

Technologie chmurowe to kluczowy czynnik napędzający kolejną rewolucję przemysłową we wszystkich branżach, ponieważ umożliwiają one klientom wprowadzanie innowacji w zakresie ww. technologii. Największe znaczenie ma tutaj ścisła integracja usług przetwarzania (IaaS) i platform chmurowych (PaaS). Raport Oracle pt. „Cloud: opening up the road to Industry 4.0” (Chmura: otwarcie drogi do Przemysłu 4.0) pokazał, że spośród 1200 osób podejmujących decyzje w kwestiach technicznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w regionie EMEA 60% stwierdziło, że zintegrowane podejście do chmury pozwoli wykorzystać pełny potencjał przełomowych technologii, takich jak robotyka czy sztuczna inteligencja.

Możliwości w zakresie przetwarzania, pamięci masowej i sieci, udostępniane przez usługi IaaS, stanowią fundament tego zintegrowanego podejścia. Chmura to miejsce, gdzie dane — surowiec niezbędny do tworzenia innowacji — mogą być przechowywane i przetwarzane. Co ważne, usługi przetwarzania mogą obsługiwać obciążenia pochodzące z coraz większej liczby urządzeń, charakterystycznej dla Przemysłu 4.0. Jednak pełny potencjał chmury, potrzebny do przeprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej, można zrealizować jedynie poprzez integrację usług przetwarzania z platformą chmurową. Wykorzystując moc usług przetwarzania, platformy chmurowe mogą wspierać tworzenie innowacyjnych i przełomowych aplikacji. Bez koła wodnego czy maszyny parowej inżynier nie byłby w stanie zbudować mechanicznego krosna tkackiego. Podobnie bez usług przetwarzania platformy chmurowe nie będą mieć mocy potrzebnej do połączenia automatyki, robotyki lub Internetu Rzeczy w celu tworzenia nowych i innowacyjnych aplikacji.

Producent maszyn przemysłowych GE wykorzystał technologię Oracle Cloud Platform do budowy platformy, która gromadzi i analizuje dane z urządzeń przemysłowych, aby automatyzować i optymalizować procesy biznesowe, zwiększając w ten sposób efektywność łańcucha dostaw i umożliwiając konserwację predykcyjną. Tak jak w przypadku wszystkich innych projektów w dziedzinie Przemysłu 4.0, nowoczesny system ERP to dla firmy GE kluczowy element optymalizacji i automatyzacji procesów na wszystkich poziomach zintegrowanej chmury.

W ramach czwartej rewolucji przemysłowej, której obecnie jesteśmy świadkami, chmura umożliwi zarówno średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom pokonanie konkurencji dzięki innowacjom. Czwarta rewolucja przemysłowa jest nieunikniona, i podobnie jak poprzednie trzy, będzie napędzana przez integrację zasobów z nową technologią. Dzięki integracji najważniejszych technologii chmurowych przedsiębiorstwa będą mogły opracowywać nowe aplikacje i usługi, które zapewnią im sukces w przyszłości — a w niektórych przypadkach pozwolą im wejść na zupełnie nowy poziom.


O autorze
Pascal Giraud jest dyrektorem ds. IaaS i PaaS w Oracle EMEA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz