czwartek, 19 stycznia 2017

Oracle dostarczył polskim klientom ponad 50 maszyn Engineered Systems

Od roku 2008 Oracle posiada w swoim portfolio unikatowe rozwiązania, które noszą nazwę „Engineered Systems”, lub inaczej „systemy programowo-sprzętowe”. Te zintegrowane maszyny zawierają w jednej obudowie serwery, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. 

Oracle Engineered Systems spotkały się z doskonałym przyjęciem na polskim rynku, czego dowodem jest fakt sprzedania ponad 50 maszyn tej klasy klientom z niemal wszystkich sektorów gospodarki. „Okrągły”, 50-ty egzemplarz został dostarczony w marcu 2016 roku, obecnie możemy mówić o liczbie ok. 60 maszyn, pracujących w większości jako platforma dla hurtowni danych, a także dla konsolidacji baz danych oraz przetwarzania OLTP.

Oracle Engineered Systems – rys historyczny
Pierwszym urządzeniem klasy Engineered Systems była maszyna bazodanowa Oracle Exadata. Głównym powodem jej zaprojektowania była chęć rozwiązania problemów użytkowników systemów IT, wynikających z powolnego dostępu do podsystemu dyskowego. Zastosowana w maszynie Exadata integracja warstw serwerów, storage, sieci i oprogramowania pozwoliła na znacznie skrócenie czasu dostępu do danych. Pierwszy model Exadata wprowadzony w roku 2008, dedykowany był dla hurtowni danych. Przełomowa wydajność została uzyskana dzięki temu, że część przetwarzania bazodanowego, takiego jak skanowanie tabel, było obsługiwane przez warstwę podsystemu dyskowego, rozumiejącego działanie bazy danych Oracle. 
Produkt ten od razu zdobył uznanie na polskim rynku IT, gdzie odbyła się pierwsza na świecie sprzedaż tej maszyny do firmy QXL Poland, ówczesnego właściciela platformy transakcyjnej Allegro. Obecnie Allegro jest posiadaczem kilku urządzeń programowo-sprzętowych Oracle, zaś maszyna Oracle Exadata pozostaje liderem sprzedaży urządzeń Engineered Systems, stanowiąc aż 80% maszyn tej klasy sprzedanych w Polsce.

Oracle Exadata - druga odsłona
Krótko po upublicznieniu informacji o zamiarze przejęcia firmy Sun Microsystems, Oracle wprowadził do oferty drugą generację maszyny bazodanowej: Exadata V2. W całości oparta o sprzęt Sun Microsystems, wykorzystująca szkielet sieciowy InfiniBand, została ona dodatkowo wyposażona w pamięć Flash. Diametralną zmianą było również umożliwienie uruchamiania środowisk transakcyjnych (OLTP) równolegle ze środowiskami raportowymi. 
Kolejna generacja Exadata X2 została wprowadzona na rynek już po finalizacji przejęcia Sun Microsystems. Od tej pory jednym z głównych zastosowań maszyn Exadata jest konsolidacja baz danych Oracle. Przez kolejne lata Oracle stopniowo wzbogacał ofertę rozwiązań "Engineered Systems" wprowadzając do oferty maszyny dla różnych zastosowań - takich jak Serwer Aplikacyjny, Wirtualizacja, Big Data, Analityka Biznesowa. Pionierska Exadata również przeszła rewolucyjne zmiany, a ilość optymalizacji wynikających z integracji sprzętu i oprogramowania jest wielokrotnie bogatsza od jej pierwszych generacji.

Rodzina Oracle Engineered Systems
-Oracle Exadata - maszyna dedykowana do przyspieszenia przetwarzania baz danych Oracle, wprowadzona na rynek w 2008 roku.
-Oracle Exalogic - maszyna dedykowana dla obsługi Serwerów Aplikacyjnych, Szyny Danych, premiera w 2010 roku.
-Oracle Exalytics - maszyna dedykowana dla Analityki Biznesowej, korzystającej z bazy danych In-Memory (2011).
-Oracle Database Appliance - klaster dla baz danych Oracle dedykowany na rynek średniej wielkości przedsiębiorstw (2011).
-Oracle SuperCluster - maszyna dedykowana do konsolidacji baz danych Oracle i aplikacji (również firm trzecich), oparta o procesory SPARC - wprowadzona na rynek także w 2011 roku.
-Oracle Private Cloud Appliance - maszyna dedykowana do tworzenia chmury prywatnej w modelu IaaS przy wykorzystaniu wirtualizacji Oracle VM - premiera w 2013 roku.
-Oracle Big Data Appliance - maszyna dedykowana do obsługi przetwarzania Big Data (2013).
-Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance - maszyna do obsługi procesów wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania bazy danych Oracle, wprowadzona na rynek w 2014 roku.
-Oracle MiniCluster - klaster dla baz danych Oracle charakteryzujący się prostotą wdrożenia i najwyższym stopniem bezpieczeństwa (wykorzystujący mechanizmy Solaris), ukazał się w 2016 roku.

Wszystkie maszyny serii Oracle Engineered Systems, to rozwiązania wyjątkowe na rynku, przynoszące użytkownikom wymierne korzyści wynikające przede wszystkim z redukcji kosztów oraz stopnia złożoności środowiska” – komentuje Michał Wawrzyński, dyrektor ds. Converged Infrastructure w Oracle Platform Business Group. „Wynika to z takich cech tej platformy, jak bardzo duża wydajność pracującego na niej oprogramowania Oracle - co umożliwia ograniczenie liczby licencji i konfiguracji sprzętowej, czy umożliwienie zarządzania całym stosem - od aplikacji do sprzętu - z jednego punktu, dzięki czemu użytkownicy uzyskują radykalne zmniejszenie nakładów pracy na utrzymanie i rozwój środowiska. Inne zalety Engineered Systems, na które zwracają uwagę nasi klienci to ograniczenie ryzyka poprzez wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania przez jednego producenta, a także zwiększenie niezawodności całego środowiska. Jednocześnie wszystkie Engineered Systems dostarczane do klientów są odpowiednio zabezpieczone na wielu poziomach stosu, co umożliwia budowanie automatycznych raportów bezpieczeństwa”.

Polski rynek doskonale przyjął koncepcję Engineered Systems, o czym świadczy fakt sprzedania na naszym rynku ponad 50 maszyn tej klasy” – powiedziała Monika Mróz, Dyrektor działu Oracle Systems w Oracle Polska. „Nasi klienci, to organizacje z wielu sektorów gospodarki. Największą grupę stanowią instytucje sektora Administracji publicznej, stanowiący aż 1/4 bazy wszystkich klientów. Firmy sektora Usług finansowych, to 20% sprzedaży, kolejne sektory, to Energetyka (20%), sektor technologiczny (15%), Logistyka i Telekomunikacja (po 10%). Ogólnie można powiedzieć, że rozwiązaniami Engineered Systems interesują się firmy używające oprogramowania Oracle na klasycznym sprzęcie i poszukujące sposobów jego optymalizacji, modernizacji i konsolidacji bez konieczności przepisywania aplikacji, a także wszyscy zainteresowani upraszczaniem wdrożenia i utrzymania infrastruktury IT. Obie te grupy mogą skorzystać z zalet Engineered Systems we własnym data center lub w chmurze Oracle”.

Informacje dodatkowe
Oracle Systems
Oracle Exadata Database Machine
Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz