wtorek, 18 kwietnia 2017

Chmura w siedzibie użytkownika

Polski rynek usług w modelu cloud według zeszłorocznej edycji raportu Computerworld TOP200 wart jest 611 mln zł. To raptem 0,6% wartości całego rynku teleinformatycznego (105,3 mld zł) i 4,8% wartości przedstawionej w tabeli „Największych dostawców usług IT w Polsce” tego samego raportu (12,8 mld zł).
 

 Ustalenia raportu TOP200 potwierdzają estymacje biura badawczego IDC, według którego udział chmury obliczeniowej w polskim rynku usług IT wynosi około 4%. Stosunkowo niewielką skalę wykorzystania technologii cloud przez polskie firmy obrazują także dane GUS. W 2015 roku tylko 7,3% przedsiębiorstw w Polsce wykorzystywało jakąkolwiek formę chmury obliczeniowej. Średnią i tak zawyżają duże firmy i korporacje, dla których wskaźnik ten wyniósł 24,7%.
 

 Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Przykładowo, w sektorze publicznym, finansowym, czy energetycznym najczęściej spotkać możemy argumenty, że jakkolwiek sam model subskrypcyjny wpisuje się dobrze w ekonomię przedsiębiorstwa, to przeszkodą staje się fakt przechowywania danych poza Polską. Zapewnienie, że dane nie opuszczą obszaru gospodarczego Unii Europejskiej jest w wielu przypadkach niewystarczające.
 

 Jakie możliwości mają zatem wspomniane firmy? Rozwiązaniem często jest chmura prywatna. I jakkolwiek takie podejście adresuje kwestię lokalizacji danych w połączeniu z dobrodziejstwem modelu chmurowego, to często dodatkowy koszt związany z zaprojektowaniem, wdrożeniem a później utrzymywaniem takiego środowiska wnosi dodatkowy koszt i ryzyka, które sprawiają, że rozwiązanie staje się nieopłacalne.
 

 I tutaj Oracle przychodzi z gotowym rozwiązaniem! Oracle Cloud Machine to odpowiedź na wymienione wcześniej wyzwania związane z implementacją rozwiązań chmurowych, które łączy ze sobą korzyści modelu przetwarzania w chmurze z lokalnym usytuowaniem centrum danych bezpośrednio u klienta.
Oferta Oracle Cloud Machine (w skład której wchodzi: sprzęt, oprogramowanie oraz profesjonalne usługi) jest dostępna w modelu subskrypcyjnym bazującym na rozwiązaniu Oracle Cloud zlokalizowanym w lokalnym centrum obliczeniowym. Subskrypcja umożliwia dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz usług oferowanych przez Oracle, zaś zespół wparcia Oracle Cloud Operations dostarcza wszechstronne, bezpieczne i efektywne kosztowo usługi PaaS oraz IaaS znajdujące się bezpośrednio w centrum danych klienta. Oracle Cloud Machine umożliwia zatem działom IT skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych dzięki możliwości dostosowania subskrypcji do biznesowych potrzeb oraz celów biznesu. Dodatkowo, Oracle zapewnia całkowitą kompatybilność rozwiązania Oracle Cloud Machine z ofertą Oracle Cloud, która umożliwia klientowi wybór oraz elastyczność.
 

 Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla użytkowników, ponieważ dzięki usługom chmurowym Oracle Cloud nie jest potrzebny zakup sprzętu komputerowego, instalowanie oprogramowania oraz zarządzania systemem. Oracle dostarcza hardware, instaluje software, oraz zarządza codziennymi operacjami wykonywanymi na platformie Oracle Cloud, zawierającej szerokie spektrum usług począwszy od Oracle Compute Cloud aż do dostarczenia usług Database Cloud Service.
To nie wszystko: aby zapewnić szybkie przejście do chmury, usługi Oracle Cloud Operations zapewniają prawidłową instalację oprogramowania, administrację przetwarzania w chmurze, zarządzania cyklem życia oraz wspierają bieżące działania w centrum danych klienta. Do użytkownika zaś należy decyzja o rodzaju usług świadczonych na platformie Oracle Private Cloud.
 

 Oracle Cloud Machine w skrócie
·  Usługi IaaS oraz PaaS w modelu subskrypcyjnym
·  Oprogramowanie PaaS oraz IaaS tożsame z Oracle Cloud
·  Efektywny kosztowo model subskrypcyjny, tożsamy z Oracle Cloud
·  Jedna platforma dla pełnego cyklu życia systemów i aplikacji
·  Model chmurowy, oferowany w opcji on-premise
 

 Autorem artykułu jest Maciej Tomkiewicz, Cloud Leader w Oracle Polska.

https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://oracle-pl.blogspot.co.uk/2017/04/chmura-w-siedzibie-uzytkownika.html

Dowiedz się więcej 
Oracle Cloud Machine 
Oracle PaaS
Oracle IaaS infowall
Wypróbuj Oracle Cloud

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz