poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Oracle wprowadza pierwszą w branży konwergentną chmurową pamięć masową

Oracle zaprezentował pierwszą w branży chmurową konwergentną pamięć masową Cloud Converged Storage. Nowe rozwiązanie Oracle ułatwia integrację rozwiązań lokalnych z chmurą publiczną oraz zarządzanie środowiskami złożonymi z elementów o różnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa oraz różnych zespołów pomocy technicznej, standardów branżowych i kompetencji. Klienci nie będą też mieć problemów z zapewnieniem całkowitej widoczności, diagnostyki i wsparcia infrastruktury informatycznej. 

 Klienci Oracle mogą używać pamięci masowej Cloud Converged Storage jako elastycznej pamięci masowej dla aplikacji, na potrzeby wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania po awarii, tworzenia i testowania oprogramowania, archiwizowania aktywnych danych, przechowywania repliki obrazu stanu, a także do prac programistycznych i eksploatacji. Rozwiązanie udostępnia pojedynczy interfejs API do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze Oracle Storage Cloud oraz do łatwej migracji obciążeń. Użytkownicy mogą korzystać z danych zarówno za pomocą lokalnych urządzeń Oracle ZFS Storage Appliance o wysokiej wydajności, jak i w chmurze Oracle Storage Cloud bez żadnych zmian w aplikacjach.
 Najnowsza aktualizacja obejmuje również szereg innowacji w urządzeniu Oracle ZFS Storage Appliance, które rozszerzają możliwości dynamicznej automatyzacji Oracle Database oraz dziesięciokrotnie zwiększają produktywność administratorów baz danych. Do urządzenia dodano również pule pamięci all-flash, aby przyspieszyć działanie aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. Nowe udoskonalenia to m.in.:
·  Protokół pamięci masowej Oracle Intelligent Storage Protocol 2.0: zapewnia automatyzację dla bazy danych Oracle i Oracle ZFS Storage Appliance: zawiera nowe funkcje, które zwiększają wydajność Oracle Database, redukują konieczność manualnego dostrajania pamięci masowej dzięki automatyzacji oraz upraszczają optymalizację pamięci masowej bazy danych.
·  Pule pamięci masowej all-flash zwiększają wydajność aplikacji: zapewniają bezproblemową skalowalność od 16 TB do 2.4 PB pojemności i przepustowość ponad 34 GB/s niezależnie od protokołu dostępu.
·  Ochrona danych w skali chmurowej: urządzenie pamięci masowej Oracle ZFS Storage Appliance zapewnia najlepsze na rynku tworzenie kopii zapasowych (ponad 62 TB na godzinę) oraz odtwarzanie danych w tempie 60 TB na godzinę dzięki technologii Infiniband, Ethernet i Fibre Channel.


 „Zastosowanie rozwiązań chmurowych w organizacjach sprawia, że liderzy IT muszą na nowo przemyśleć kwestie firmowej infrastruktury, aby dostosować ją do bieżących technologii, a jednocześnie przygotować na przyszłe wyzwania” – komentuje Steve Zivanic, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Storage. „Dokonując połączenia maszyn ZFS Storage Appliance z chmurą Oracle Storage Cloud, organizacje odnoszą korzyści z użytkowania renomowanych systemów pamięci masowej w instalacji lokalnej, mając jednocześnie możliwość rozszerzania zasobów do Chmury, gdy jest to konieczne. Konwergencja oferowana przez Cloud Converged Storage pomaga klientom połączyć bieżące potrzeby z planami rozwoju i przyszłymi projektami szerszego wejścia do chmury publicznej”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz