piątek, 5 maja 2017

Oracle SaaS w działaniu

Aplikacje biznesowe dostarczane w modelu oprogramowanie-jako-usługa (SaaS), to dzisiaj najbardziej rozpowszechniony rodzaj usług chmurowych, od kilku lat notujący w Oracle rekordowe wzrosty sprzedaży. 

O zaletach modelu SaaS napisano już wiele – najważniejszą z nich jest niewątpliwie możliwość szybkiego uzyskania przez firmy korzyści biznesowych bez znaczących nakładów kapitałowych oraz długiego czasu realizacji projektów. Klasyczne wdrożenie jest związane z koniecznością zakupu i instalacji sprzętu, odpowiedniego wyposażenia czy dostosowania centrum danych, instalacji i uruchomienia kolejnych warstw środowiska IT, a także z odpowiednim dostosowaniem zasobów oraz dalszymi nakładami na utrzymanie środowiska i jego aktualizację. 
Wszystko to znika w modelu cloud: użytkownik uzyskuje szybko korzyści biznesowe bez bariery wejścia, typowej dla modelu tradycyjnego, czas wdrożenia liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach czy latach.

Dlatego firmy bardzo chętnie instalują aplikacje SaaS, o czym świadczy opublikowany niedawno przez Oracle przewodnik po najciekawszych instalacjach tej klasy oprogramowania w regionie EMEA. Znajdujemy tu szereg opowieści o tym, jakie korzyści osiągnęły renomowane przedsiębiorstwa – takie, jak Mothercare, Generali, Lenovo, czy Samsung - w obszarach zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, sprzedaży i marketingu, serwisu oraz łańcucha dostaw.

Materiał pod nazwą „Digital Business Stories” został opracowany w formie wygodnego w czytaniu Digibooka i przedstawia przykłady wdrożeń usług z bogatej oferty Oracle SaaS, liczącej dzisiaj kilkaset modułów funkcjonalnych w 6 liniach produktowych: Human Capital Management, Enterprise Resource Planning, Customer Experience, Supply Chain Management, Enterprise Performance Management oraz Analytics.

Pobierz Digibook od Oracle

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz