poniedziałek, 8 maja 2017

Oracle rozbudowuje Region Chmurowy UE w Niemczech

W ramach rozszerzania swojej oferty cloud computing Oracle rozbudowuje w Niemczech regionalne, europejskie centrum do obsługi chmury, rozszerzając go o nowoczesną architekturę do udostępniania usług IaaS i PaaS. 
Zlokalizowane w Niemczech zasoby pozwolą przedsiębiorstwom tworzyć i przenosić obciążenia o znaczeniu newralgicznym do chmury, zapewniając im przy tym niezrównane bezpieczeństwo i kontrolę oraz znacznie atrakcyjniejszy stosunek ceny do wydajności niż oferty konkurencyjne.

Rozbudowa infrastruktury Oracle wynika z olbrzymiego zapotrzebowania ze strony klientów; przychody firmy z chmury liczone bez GAAP wzrosły w III kwartale roku finansowego 2017 o 71% do 1,3 mld USD. Ulokowany w Niemczech europejski region Oracle do obsługi chmury jest podobny do uruchomionego wcześniej regionu usytuowanego w Wielkiej Brytanii. Ma zostać uruchomiony w II połowie 2017 roku.

„Nasi klienci i partnerzy w UE i w Niemczech od lat korzystają z platformy Oracle Cloud do obsługi obciążeń o znaczeniu newralgicznym” — powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. „Dzięki przeprowadzonej w Niemczech rozbudowie chmurowego regionu Oracle do obsługi klientów w UE będziemy mogli oferować im najlepsze usługi przetwarzania, w tym nie tylko naszą znakomitą ofertę SaaS, lecz także nową gamę rozwiązań PaaS oraz IaaS. Oracle zapewni użytkownikom chmury w UE niezrównaną wydajność, dostępność i kontrolę, a także możliwość obsługi aplikacji biznesowych z dowolnej platformy”.

Rozbudowa europejskiego regionu do obsługi chmury Oracle przewiduje w Niemczech trzy ośrodki, zwane również domenami dostępności (Availability Domains — AD). Będą one zlokalizowane na obszarze metropolitalnym w okolicach Frankfurtu nad Menem i całkowicie odseparowane od siebie, co jest działaniem zabezpieczającym na wypadek awarii. To zróżnicowane podejście do architektury i niespotykane w chmurze technologie, takie jak Oracle Real Application Clusters (RAC), zapewniają najlepszą ochronę przed awarią oraz najwyższą dostępność wymagających aplikacji chmurowych klientów Oracle.

Zapowiadana rozbudowa oznacza, że Oracle będzie oferować klientom z UE szeroką gamę usług przetwarzania w chmurze, w tym usługi SaaS oraz nowe rozwiązania PaaS i IaaS, które ułatwią im przejście do środowiska cloud computing. Oracle ma w Niemczech wielu klientów chmurowych, z usług na platformie Oracle Cloud korzystają już m.in. Global Drinks, Lufthansa Cargo AG i Mövenpick.

„Technologia chmury Oracle pozwala przedsiębiorstwom opracowywać nowe usługi, tworzyć nowe narzędzia cyfrowe dla ich klientów i wchodzić na nowe rynki. Inwestycja Oracle w Niemczech jest dowodem, że zależy nam na stworzeniu niezrównanej, nowoczesnej infrastruktury technologicznej zlokalizowanej tam, gdzie jest potrzebna naszym klientom, i dostępnej w odpowiednim czasie. To szczególnie ważne, ponieważ firmy muszą zadbać o zgodność przeprowadzanej migracji do chmury z rozporządzeniem UE na temat ochrony danych (GDPR), które zacznie wkrótce obowiązywać” — powiedział Frank Obermeier, wiceprezes Oracle i Country Leader dla Niemiec.

Dowiedz się więcej o Oracle Cloud


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz