piątek, 2 czerwca 2017

Nowe funkcje platformy Oracle IaaS

Oracle wprowadza kolejne innowacje na platformie Oracle Cloud Platform i prezentuje istotne udoskonalenia, które ułatwią przedsiębiorstwom przenoszenie aplikacji biznesowych do chmury. 

Nowe funkcje Oracle IaaS obejmują obsługę Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle FastConnect i Microsoft Windows Server. Dzięki nowej ofercie kolejna grupa klientów będzie mogła wdrożyć aplikacje biznesowe i uzyskiwać do nich dostęp w chmurze, korzystając przy tym z wydajności i dostępności dorównującej środowisku lokalnemu lub nawet je przewyższającej.

Wraz z prezentowanymi rozszerzeniami Oracle udostępnia unikatowe, zintegrowane usługi platformy dla firm średniej wielkości i dużych korporacji, które nie dysponują wiedzą specjalistyczną lub kapitałem, aby utrzymywać porównywalne systemy lokalne. Klienci mogą teraz korzystać z usług Oracle IaaS do wdrażania aplikacji opartych na systemach Microsoft Windows i Oracle Linux oraz innych dystrybucjach systemu Linux. Co ważne, mogą rozbudować je do milionów operacji na sekundę, zapewnić komunikację z bazami danych działających w modelu klastrowym Oracle RAC na serwerach typu bare metal, które obsługują setki tysięcy transakcji na sekundę, a także wykorzystać rozwiązanie Oracle FastConnect do połączenia tych aplikacji z sieciami lokalnymi. Klienci mogą korzystać ze wszystkich z tych usług w rozliczeniu godzinowym lub wykupić abonament zapewniający im stałe opłaty.

Platformę Oracle IaaS rozszerzono o następujące możliwości:
•  Obsługa dwuwęzłowej konfiguracji Oracle RAC w systemie obliczeniowym typu bare metal zapewnia sprawdzoną, nieprzerwaną dostępność bazy danych również w przypadku awarii lub konserwacji oprogramowania. Dwuwęzłowa konfiguracja RAC może być rozbudowywana na żądanie z 4 do 72 jednostek OCPU z 1 TB pamięci RAM i 24 TB pamięci masowej.
•  Oracle FastConnect na platformie IaaS nowej generacji udostępnia klientom połączenie w modelu sieci prywatnej. Zapewnia ono elastyczne opcje przepustowości (rosnącej o 1 Gb lub 10 Gb), może być powiększane i zmniejszane zgodnie z potrzebami biznesowymi, a dzięki konsoli i interfejsowi API do jego konfiguracji wystarczą minuty. Aktualni globalni partnerzy w tym obszarze to firmy Equinix i Megaport.
•  Obsługa systemów Microsoft Windows Server w konfiguracjach maszyn wirtualnych z 1, 2, 4, 8 i 16 OCPU oraz trzech konfiguracjach typu bare metal z 36 jednostkami OCPU zapewnia użytkownikom odpowiednie zestawy zasobów obliczeniowych, pamięci operacyjnej i pamięci masowej. Obrazy można przenosić między różnymi typami instancji w jednej, bardzo wydajnej sieci wirtualnej w chmurze. 
•  Obsługa systemów CentOS, RHEL i Ubuntu, które — obok dystrybucji Oracle Linux i Microsoft Windows Server — stanowią zdecydowaną większość korporacyjnych systemów operacyjnych.

Więcej na temat Oracle IaaS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz