wtorek, 6 czerwca 2017

Oracle API Platform Cloud umożliwia przyspieszenie transformacji biznesowej

Oracle rozszerzył możliwości integracyjne platformy Oracle Cloud o usługę Oracle API Platform Cloud Service. 

Ta nowa usługa chmurowa łączy narzędzia przejętej niedawno firmy Apiary - w których przy projektowaniu i zarządzaniu punkt wyjścia stanowią interfejsy API (ang. API-first), oraz funkcje Oracle do zarządzania takimi interfejsami. Zapewnia tym samym kompleksowe możliwości projektowania, tworzenia prototypów, dokumentowania i testowania interfejsów oraz kontrolowania ich dystrybucji. Dzięki całkiem nowym, uproszczonym narzędziom do zarządzania interfejsami API klienci mogą bez trudu zaspokajać zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa, a jednocześnie dysponują pełnym przeglądem użytkowników interfejsów API, co zwiększa kontrolę, bezpieczeństwo i korzyści finansowe wydobywane z zasobów cyfrowych.

Oracle API Platform Cloud Service jest częścią platformy Oracle Cloud Platform. Ma wyeliminować złożoność typową dla przekształcania lokalnych rozwiązań w narzędzia dostępne w chmurze, a tym samym pomóc firmom prosperować w dobie gospodarki cyfrowej. Usługa pozwala programistom zarządzać różnymi interfejsami API, projektowanymi dla różnych odbiorców, za pomocą zaawansowanych, lecz łatwych w obsłudze narzędzi.

Oto najważniejsze możliwości dostępne dzięki usłudze Oracle API Platform Cloud Service:
•  Projektowanie — opisy interfejsów API i podręczniki semantyczne do ich tworzenia ułatwiają zarządzanie i kontrolę; pozwalają też uspójnić wymagania przedsiębiorstwa i klientów.
•  Tworzenie — tworzenie interfejsów API w oparciu o istniejące usługi zapewnia dostęp do danych tkwiących dotychczas wewnątrz starszych aplikacji i baz danych.
•  Ochrona — interfejsy API można wyposażyć w zgodne ze standardem branżowym zabezpieczenia i funkcje chroniące przed zagrożeniami, takie jak OAuth 2.0, filtrowanie adresów IP czy ograniczanie przepustowości, przy czym użytkownik nie musi samodzielnie pisać w tym celu kodu.
•  Wdrożenie hybrydowe — bramę dostępu można wdrożyć jednym kliknięciem w środowisku lokalnym, na platformie Oracle Cloud lub za pośrednictwem chmur innych dostawców. Zaawansowane narzędzie do zarządzania cyklem życia interfejsów API sprawia, że raz zdefiniowaną politykę można wdrożyć w dowolnym miejscu. 
•  Publikowanie — użytkownicy mają do dyspozycji obszerną listę sprawdzonych interfejsów API stworzonych przez Oracle, społeczność i własne przedsiębiorstwo.
•  Użytkowanie — można rejestrować aplikacje innych producentów, dzięki czemu mogą one sprawnie korzystać z interfejsów API jako wstępnie załadowanych interfejsów API Oracle SaaS.
•  Monitorowanie — wskaźniki operacyjne interfejsów API można wyświetlić w jednej konsoli, co pozwala szybko podejmować działania.

W połączeniu z szerszą ofertą chmury Oracle usługa Oracle API Platform Cloud Service umożliwia zarządzanie interfejsami API w ramach kompleksowego, ujednoliconego rozwiązania PaaS. Ułatwia w ten sposób korzystanie z narzędzi związanych z interfejsami API, m.in. funkcjami do zarządzania tożsamością, procesami czy treścią, a także integracją i opracowywaniem aplikacji. Narzędzia Oracle Apiary - w tym wersja bezpłatna, będą nadal oferowane jako samodzielna usługa.

Informacje dodatkowe
Chmura Oracle Cloud
Kontakt z Oracle Cloud w serwisie Facebook i Twitter

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz