czwartek, 8 czerwca 2017

Poznaj Oracle Golden Gate Cloud Service

Chmura Obliczeniowa oznacza między innymi wolność wyboru miejsca w którym z niej korzystamy. Ale aby korzystać z takiej usługi zorientowanej na przetwarzanie danych, należy dysponować możliwościami ich dostarczenia. 
Oracle już od dawna dysponuje produktem służącym do replikacji danych pomiędzy różnymi systemami. Teraz produkt ten został również udostępniony w naszej chmurze publicznej. Mówimy tu o rozwiązaniu Golden Gate i związanej z tym usłudze chmurowej Golden Gate Cloud Service (GGCS).

GGCS jest oferowany w dwóch wersjach:
·  Standard Edition, umożliwiającej replikację danych jedynie pomiędzy serwisami bazowo-danowymi umieszczonymi w chmurze Oracle
·  Enterprise Edition, umożliwiającej działanie również na serwisach uruchomionych poza naszą chmurą (w tym również systemach on-premise)

Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązania on-premise, GGCS wspiera na chwilę obecną następujące kombinacje środowisk źródłowych i docelowych :
·  on premise do chmury: 

źródło: Oracle RDBMS 11.2.0.4, Oracle RDBMS 12.1.2.0.1+, MySQL 5.6, DB2 z/OS; cel: Oracle RDBMS 12.1.0.2.0, Oracle RDBMS 11.2.0.4.0, Oracle RDBMS 12.2
·  chmura do on-premise: 

źródło: Oracle RDBMS 11.2.0.4.0, Oracle RDBMS 12.1.0.2.0; cel: Oracle RDBMS 11.2.0.4.0 i 12c (zarówno 12.1, jak i 12.2), MySQL 5.6
·  chmura do chmury: 

źródło: Oracle RDBMS 11.2.0.4.0, Oracle RDBMS 12.1.0.2.0; cel: Oracle RDBMS 12.1.0.2.0, Oracle RDBMS 11.2.0.4.0, Oracle RDBMS 12.2

Powyższe możliwości konfiguracyjne czynią z omawianej tu usługi idealne rozwiązanie dla:
·  migracji danych do i z chmury, co ma znaczenie, gdy np. wykorzystujemy DBCS jako platformę do testów i/lub rozwijania aplikacji
·  wykorzystywania DBCS jako np. składnicy danych dla systemów hurtowni danych/data mart
·  migracji danych ze środowisk MySQL/DB2, gdzie środowiskiem docelowym będzie baza danych Oracle, w modelu tradycyjnym on-premise, lub w chmurze.

Usługa Golden Gate Cloud Service jest oparta o często stosowany w warstwie PaaS model maszyn wirtualnych. Oznacza to, że kreując serwis tej kategorii, tworzymy w rzeczywistości wirtualną maszynę pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Oracle Linux; w przeciwieństwie jednakże do innych usług działających w oparciu o ten model, mamy dostęp tylko do jednego shape’u – OC3M (czyli 1 oCPU i 7,5 GB RAM) – taka konfiguracja jest po prostu wystarczająca dla oprogramowania Golden Gate.


Nasza firma pamięta oczywiście o tym, że w rozwiązaniach chmurowych bezpieczeństwo danych jest kwestią absolutnie kluczową. Golden Gate Cloud Service nie stanowi żadnego wyjątku od tej reguły. Tak samo, jak w innych rozwiązaniach pracujących w oparciu o model maszyn wirtualnych, procesy związane z autentyfikacją w systemie operacyjnym są oparte o wskazany w procesie tworzenia serwisu klucz publiczny. Ponadto usługa dysponuje możliwościami szyfrowania plików dziennika, a także w pełni wspiera oferowane przez nas rozwiązanie Corente VPN. Dzięki tej ostatnie właściwości działający serwis GGCS może funkcjonować jako integralny składnik sieci korporacyjnej - jego lokalizacja „gdzieś w chmurze” będzie dla pozostałych elementów naszej infrastruktury kwestią zupełnie transparentną. Cały serwis jest oczywiście chroniony przez w pełni konfigurowalny systemowy firewall.

Jeśli chodzi o dostępne modele opłat subskrypcyjnych, to sytuacja wygląda identycznie, jak w przypadku innych usług chmury publicznej Oracle. Mamy mianowicie możliwość zakupu usługi w modelu niemierzonym (non-metered), z jedną stałą opłatą, niezależnie od stopnia utylizacji danego zasobu, oraz mierzonym (metered) – z dwoma metodami naliczania opłat za uruchomione usługi – miesięczną i godzinową.

Autorem artykułu jest Witold Świerzy, PaaS Expert Presales w Oracle Polska.


Udostępnij na LinkedIn 


Dowiedz się więcej:

Rozpoczęcie pracy z Golden Gate Cloud Service
Golden Gate Cloud Service - pełna dokumentacja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz