poniedziałek, 12 czerwca 2017

Oracle usprawnia pozyskiwanie potencjalnych klientów przy użyciu LinkedIn Matched Audiences

Oracle poinformował o rozszerzeniu integracji między platformami Oracle Marketing Cloud i LinkedIn Campaign Manager.
Nowe funkcje ułatwiające docieranie do odbiorców docelowych w ramach zaprezentowanego niedawno produktu LinkedIn Matched Audiences pomogą specjalistom ds. marketingu pozyskiwać wysokiej jakości dane potencjalnych klientów na dużą skalę i maksymalizować zwrot z kampanii. Dzięki integracji użytkownicy platformy Oracle Marketing Cloud mogą sprawnie włączać dane od ponad 467 mln użytkowników serwisu LinkedIn w istniejące kampanie marketingowe i w ten sposób docierać do nabywców oraz budować z nimi relacje w największej na świecie sieci społecznościowej dla profesjonalistów.

Specjaliści ds. marketingu muszą być w stanie zapewniać klientom spersonalizowane doświadczenia na dużą skalę, aby zwiększyć wskaźniki konwersji i przyspieszyć sprzedaż. Dzięki nowej integracji między usługami Oracle Eloqua i LinkedIn Campaign Manager można teraz sprawnie budować relacje z potencjalnymi klientami za pomocą narzędzia LinkedIn Matched Audiences oraz personalizować i koordynować kampanie w wielu kanałach, takich jak poczta elektroniczna, strony internetowe i reklamy online, aby zaangażować właściwą grupę docelową we właściwym momencie relacji.

Integracja rozwiązań umożliwia też specjalistom optymalizację strategii ukierunkowanego marketingu (ang. Account Based Marketing — ABM). Mogą oni wykorzystać zaawansowane analizy dostarczane im za pośrednictwem zintegrowanych narzędzi, aby przekształcać nieznanych potencjalnych klientów w znanych nabywców, przekierowywać zainteresowania klientów za pomocą odpowiednich reklam internetowych i wzbogacać profile kupujących oraz optymalizować wydatki na reklamę online w serwisie LinkedIn. Wszystko to pozwala specjalistom ds. marketingu zwiększać wskaźniki konwersji i przyspieszyć sprzedaż.

Koncentrujemy się na udostępnianiu danych, które są niezbędne do pomiaru i maksymalizowania skuteczności kampanii marketingowych” — powiedziała Laura Ipsen, dyrektor Oracle Marketing Cloud. „LinkedIn to największa sieć dla profesjonalistów na świecie. Umożliwiając specjalistom ds. marketingu sprawne włączanie danych od użytkowników tego serwisu w ich kampanie pozyskiwania potencjalnych klientów, udostępniamy im zarazem zaawansowane informacje, które mogą realnie wpłynąć na ich inicjatywy. Integracja między rozwiązaniami Oracle Eloqua i LinkedIn Campaign Manager może w ostatecznym rozrachunku pomóc specjalistom ds. marketingu zoptymalizować doświadczenia klientów i zwiększać przychody”.

Udostępnij na LinkedIn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz