poniedziałek, 19 czerwca 2017

Rozszerzenia usług zabezpieczeń w chmurze Oracle

Kontynuując rozwój pakietu usług chmurowych Oracle Identity Security Operation Center (SOC) Oracle wprowadza do niego szereg udoskonaleń w obszarach automatycznego uczenia, sztucznej inteligencji oraz technologii kontekstowych. 
Udoskonalenia te obejmują:
·  rozszerzenie usługi Oracle Identity Cloud Service o nowe możliwości dostępu adaptacyjnego zapewniające dynamiczną kontrolę dostępu do aplikacji,
·  zaawansowane monitorowanie ryzyka w oparciu o mechanizmy automatycznego uczenia,
·  rozszerzenia usługi Oracle CASB Cloud Service ułatwiające automatyczne wykrywanie zagrożeń w aplikacjach Oracle SaaS.

W odpowiedzi na coraz częstsze oraz coraz poważniejsze ataki na dane uwierzytelniające użytkowników, Oracle rozszerza usługę Oracle Identity Cloud Service o nowe możliwości, które wprowadzają bardziej zaawansowane podejście do kontroli dostępu. Dostęp adaptacyjny polega na uwzględnianiu dynamicznego kontekstu, co pozwala na zastosowanie środków kontroli dostępu odpowiednich dla danego poziomu ryzyka. Intuicyjne administrowanie regułami oraz zestandaryzowana integracja z komponentami Oracle Identity SOC sprawiają, że Oracle Identity Cloud Service sprawdza się doskonale w roli pakietu do dynamicznego zarządzania ryzykiem związanym z dostępem.

Ponadto Oracle CASB Cloud Service wykorzystuje techniki automatycznego uczenia do zaawansowanego wykrywania zagrożeń. Wbudowany mechanizm analizy zachowań użytkowników automatycznie wyznacza dla każdego użytkownika i dla każdej usługi chmurowej (np. Microsoft Office 365, czy Box) specyficzne historyczne poziomy odniesienia, z którymi stale porównywane są bieżące działania, co pozwala na lepsze wykrywanie anomalii i ryzykownych zachowań. W przypadku wykrycia odchyleń Oracle CASB Cloud Service koordynuje reakcję na incydent przy użyciu różnych opcji – np. może wywołać zewnętrzny system zarządzania zgłoszeniami i incydentami bądź zastosować rodzime zautomatyzowane procedury zaradcze.

Oracle CASB Cloud Service jest jak dotąd jedynym rozwiązaniem CASB, które zapewnia monitoring bezpieczeństwa i wykrywanie zagrożeń aplikacji Oracle SaaS, takich jak Oracle HCM Cloud, Oracle ERP Cloud czy Oracle CX Cloud Suite. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą wykorzystać technologię automatycznego uczenia do jeszcze efektywniejszego monitorowania pod kątem ryzykownych zachowań użytkowników i potencjalnych ataków na konto lub dane uwierzytelniające, a także do sprawniejszego udostępniania bezpiecznej konfiguracji dla środowisk SaaS.

Więcej o Oracle Identity SOC 

Oracle Identity SOC to zintegrowana oferta obejmująca usługi Oracle CASB Cloud Service, Oracle Identity Cloud Service, Oracle Security and Monitoring Analytics Cloud Service oraz Oracle Configuration and Compliance Cloud Service. Usługi te zapewniają dwukierunkową kontrolę, obsługę szerokiego zakresu funkcji telemetrycznych (uwzględniających kontekst tożsamości), pozyskiwanie informacji przydatnych w działaniu oraz automatyczne reagowanie oparte na automatycznym uczeniu i zaawansowanych analizach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.oracle.com/security.

Udostępnij na LinkedIn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz