poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Oracle przedstawia aplikacje chmurowe nowej generacji

Pakiet Oracle Cloud Applications Release 13 zawiera nowe funkcje i rozszerzenia wprowadzone w usługach Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud i Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud
Oracle udoskonalił również funkcje obsługi użytkownika, aby pomóc klientom w spersonalizowaniu używanych rozwiązań, dostępie do użytecznych informacji oraz dalszym zwiększaniu produktywności i usprawnianiu współpracy.

Oracle SCM Cloud zapewnia pełną widoczność i dostęp do wiedzy oraz funkcje, których firmy potrzebują do tworzenia inteligentnych łańcuchów dostaw. W wersji Oracle SCM Cloud Release 13 pakiet został rozszerzony o ponad 200 ważnych funkcji oraz sześć nowych usług, które obsługują planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operation Planning), zarządzanie popytem (Demand Management), planowanie zaopatrzenia (Supply Planning), współpracę (Collaboration), zarządzanie jakością (Quality Management) i serwisowanie (Maintenance).

Oracle CX Cloud Suite jest niezawodną platformą biznesową, która łączy informacje o klientach z ich kompleksową obsługą. Wersja Oracle CX Cloud Suite Release 13 wprowadza w środowisku Oracle Sales Cloud takie innowacje, jak rozszerzone funkcje obsługi urządzeń mobilnych i wizualizacji danych oraz szereg funkcji zwiększających produktywność przedstawicieli handlowych. Ponadto Oracle rozszerzył pakiet Oracle CX Cloud Suite o nowe rozwiązanie Oracle Engagement Cloud, które łączy funkcje sprzedaży i usług, aby pomóc firmom w zwiększeniu zadowolenia i lojalności klientów oraz przy sprzedaży powiązanej.

Oracle ERP Cloud to sprawdzona i bezpieczna platforma finansowa, dostępna w chmurze Oracle Cloud. Pomaga ona przedsiębiorstwom we wprowadzaniu innowacji i przekształceń dzięki zwiększeniu elastyczności, obniżeniu kosztów i uproszczeniu środowiska informatycznego. Wersja Oracle ERP Cloud Release 13 posiada rozszerzoną funkcjonalność w zakresie finansów, zaopatrzenia i zarządzania portfelem projektów oraz kompleksowe funkcje obsługi domen Dynamic Discounting i Multi-Funding. Lista obsługiwanych branż powiększyła się o szkolnictwo wyższe, usługi serwisowe i przemysł przetwórczy. 

Oracle HCM Cloud udostępnia nowoczesne technologie do zarządzania kadrami, które ułatwiają współpracę, optymalizują zarządzanie talentami, zapewniają pełny wgląd w informacje o pracownikach, zwiększają wydajność operacyjną i umożliwiają użytkownikom połączenie z systemem z dowolnego urządzenia. W wersji Release 13 aż 80% rozszerzeń jest inspirowanych sugestiami użytkowników. Kompleksowe rozwiązanie obejmujące procesy zarządzania kapitałem ludzkim zostało rozszerzone o personalizację obsługi użytkownika, dodatkową obsługę lokalizacji oraz udoskonalone funkcje przeznaczone dla przedsiębiorstw, których pracownicy zrzeszeni są w związkach zawodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz