poniedziałek, 4 grudnia 2017

Używasz narzędzi Docker? Przyjdź na spotkanie do Oracle!

Platforma Docker ma wielu entuzjastów w Polsce, którzy co jakiś czas spotykają się aby wymienić doświadczenia i poszerzyć swoje umiejętności.
Najbliższe spotkanie warszawskiej grupy Docker’owców odbędzie się 13 grudnia w siedzibie Oracle Polska.

Docker to otwarta platforma kontenerowa dla programistów, administratorów i testerów oprogramowania do tworzenia, wdrażania i uruchamiania rozproszonych aplikacji w dowolnym środowisku. Docker upraszcza wiele aspektów wdrażania aplikacji poprzez możliwość tworzenia obrazów zawierających jej wszystkie zależności, bez konieczności modyfikacji i dostosowywania aplikacji do każdego środowiska.

Podczas spotkania odbędą się trzy sesje:
-Docker jako narzędzie do codziennej pracy
(czym jest Docker, czym nie jest, praktyczne zastosowania w dev/ops, podstawowe narzędzia do pracy z dockerem i takie o których się zazwyczaj nie mówi)
-Docker na trawniku - czyli co w trawie piszczy
(co zdarzyło się ostatnio w środowisku Dockera, zmiany oraz nowe narzędzia: Docker EE, MTA, Kubernetes, Swarm)
-Docker Certified Associate + Quiz
(program certyfikacji, zakres wymaganych materiałów, przygotowanie do egzaminu)
W ramach tej sesji odbędzie się także quiz (z nagrodami).

Wszystkich zainteresowanych Dockerem, serdecznie zapraszamy!

Data: 13 grudnia 2017
Czas: 18:00 - 21:00

Miejsce: Siedziba Oracle Polska, Warszawa, ul. Przyokopowa 31

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz