środa, 16 czerwca 2010

Oracle WebCenter Suite - Część 1

Michał Szkopiński


Wielość systemów, aplikacji czy różnego rodzaju rozwiązań informatycznych we współczesnym przedsiębiorstwie powoduje, że użytkownicy muszą wykonywać swoje codzienne obowiązki łącząc się do wielu systemów, z których każdy zachowuje się w inny sposób, posiada inny interfejs użytkownika, jednocześnie powielając część operacji w wielu miejscach.
Aby poradzić sobie z tymi problemami, można by wiele czynności zautomatyzować, co z pewnością przyspieszyłoby przetwarzanie danych i zwiększyło tym samym produktywność ludzi zatrudnionych w firmie. Oracle WebCenter Suite to nowoczesna platforma, która umożliwia integrację systemów zarówno na poziomie interfejsu użytkownika poprzez zastosowanie narzędzi portalowych jak również na poziomie wymiany informacji pomiędzy systemami i automatyzacji operacji dzięki zastosowaniu silnika procesów biznesowych BPEL/BPM. Dodatkowo, WebCenter dostarcza narzędzi do integracji wszelkiego rodzaju dokumentów przez zastosowanie jednego z najnowocześniejszych rozwiązań do zarządzania treścią (Universal Content Management) z bardzo zaawansowanym mechanizmem wyszukiwania w różnych źródłach danych (Secure Enterprise Search). Tak więc, Oracle WebCenter Suite jest podstawowym zestawem narzędzi dzięki którym można rozpocząć proces integracji wielu niepowiązanych ze sobą dotąd systemów zarówno działających w ramach przedsiębiorstwa jak i poza nim.
Podstawowymi elementami składowymi rozwiązania WebCenter są:
1. Portal

2. Modelowanie i uruchamianie procesów biznesowych
3. Repozytorium dokumentów
4. Usługi społecznościowe Web 2.0

Portal WebCenter

Jedną z głównych części składowych pakietu WebCenter Suite jest platforma do tworzenia i administrowania portalami internetowymi. Główną cechą charakterystyczną portalu WebCenter jest dynamiczne modelowanie wyglądu stron internetowych oraz aranżacja treści za pomocą gotowych komponentów wizualnych (portletów) z możliwością ich wielokrotnego użycia na różnych witrynach internetowych. Każdy portlet to swoista mini aplikacja, która może prezentować dane z różnych systemów informatycznych. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest prezentacja na jednym ekranie, danych z wielu miejsc np. raportów z systemu Business Intelligence, danych o klientach z systemu CRM czy podglądu dokumentów z repozytorium treści nad którymi dany użytkownik pracuje.Portal WebCenter udostępnia dwie przestrzenie robocze – prywatną i grupową w których użytkownicy mogą tworzyć i prezentować istotne dla nich informacje. W przestrzeni prywatnej każdy użytkownik ma możliwość stworzenia własnej strony lub grupy stron i dostosowania ich do swoich indywidualnych potrzeb. Dostosowywanie polega na umieszczeniu interesujących go portletów w zależności od najczęściej wykonywanych czynności. Przykładem może tu być pracownik biura obsługi klienta, którego głównymi zadaniami są:
1. przeszukiwanie bazy klientów,
2. rejestracja problemów zgłaszanych przez petentów oraz śledzenie postępu w ich rozwiązywaniu,
3. przeszukiwanie bazy wiedzy w celu odnalezienia gotowych rozwiązań problemu klienta,
4. umawianie się na rozmowy telefoniczne z klientami.


W tym konkretnym przypadku, pracownik BOK mógłby wykorzystać gotowe portrety, które WebCenter oferuje w swoim pakiecie takie jak:
1. lista zadań na której można wprowadzać i śledzić status prowadzonych działań
2. kalendarz w którym można wprowadzać czynności do wykonania w przyszłości (np. umówiony telefon do klienta)
3. wyszukiwarka dokumentów oraz podgląd na często wykorzystywane dokumenty np. często zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)


Dodatkowo, pracownik BOK musi mieć dostęp do bazy klientów oraz historii działań wykonywanych w przeszłości stąd potrzeba stworzenia portletu, który skomunikuje się z istniejącym w firmie systemem CRM i umożliwi pracownikowi podgląd informacji bez potrzeby przełączania się do aplikacji CRM.Wszystkie portrety są dostępne w katalogu z którego użytkownik może komponować swoją stronę internetową. Zrzut poniżej przedstawia stronę w trybie do edycji wraz z katalogiem dostępnym temu użytkownikowi:Jak widać na rysunku powyżej, tworzenie strony portalowej nie jest zajęciem dla działu IT lecz może to wykonać zwykły pracownik. W przestrzeni prywatnej można tworzyć dowolną ilość stron chyba, że administrator ograniczył taką możliwość do maksymalnie kilku stron na każdego pracownika. Dodatkowo, w folderze „Portlety” dostępne są komponenty niestandardowe, stworzone specjalnie przez dział informatyki lub gotowe udostępniane przez inne aplikacje. Dzięki temu możliwa jest pełna integracja interfejsu użytkownika różnych systemów na jednej lub kilu stronach portalowych. Prywatne przestrzenie robocze użytkowników to tylko jedna z opcji, które WebCenter oferuje. W przypadku gdy odbiorcą strony nie jest jedna osoba lecz cała ich grupa ze względu na role czy zakres obowiązków wykonywanych w firmie, lepszym rozwiązaniem jest stworzenie wspólnej przestrzeni roboczej dla całego zespołu. W ten sposób można tworzyć portale tematyczne przypisane do pewnej określonej grupy osób np. ze względu na departament w jakim pracują czy projekt w jakim uczestniczą. Zasady tworzenia przestrzeni grupowych są dokładnie takie same jak przestrzeni prywatnych, a więc strony są aranżowane za pomocą komponentów dostępnych w katalogu, z jednym jednak wyjątkiem, że stroną zarządzać może tylko upoważniony pracownik czy administrator, a nie każdy użytkownik jak to miało miejsce w przestrzeni prywatnej.

Dodatkowo, dostępne są specyficzne portlety, które przeznaczone są dla grup roboczych. Należą do nich:
1. kalendarz grupowy,
2. lista zadań w grupie,
3. członkowie,
4. ostanie działania (śledzące ostatnie czynności wykonywane na portalu grupowym),
5. itp.


Integracja repozytorium dokumentów z portalem WebCenter

Jednym z bardzo istotnych funkcji jakie oferuje portal WebCenter jest łatwość prezentacji plików przechowywanych w zewnętrznych repozytorium dokumentów Oracle Universal Content Management (wchodzący w skład WebCenter Suite). Często zdarza się, że na stronie portalowej trzeba umieścić artykuł, ogłoszenie, dokumenty do ściągnięcia, dokumentację projektową itp. Wszystkie tego typu treści są przechowywane najczęściej w postaci plików MS Office, Open Office, PDF czy plików multimedialnych. Samym przechowywaniem tego typu zawartości zajmuje się repozytorium dokumentów jednak publikacją i udostępnieniem innym użytkownikom za pomocą przeglądarki internetowej zajmuje się po prostu portal internetowy. Aby ułatwić i maksymalnie uprościć zarówno publikację jak i dostęp do dokumentów, WebCenter został wyposażony w specjalizowane portlety oraz zestaw narzędzi do zarządzania treścią.Powyżej został zaprezentowany ten sam zestaw dokumentów (zdjęć) lecz na cztery różne sposoby. Prezentacją treści na portalu zajmuje się specjalizowany portlet o nazwie „Content Presenter” dzięki któremu można wskazać odpowiedni zestaw dokumentów w repozytorium oraz szablon prezentacji (lista, galeria, wykaz z podglądem). Dodatkowo repozytorium dokumentów Oracle UCM oferuje narzędzie do edycji treści w trybie on-line tzn. w edytorze dostępnym bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.


Dzięki wykorzystaniu gotowego portletu do prezentacji treści, zarządzanie dokumentami i publikacja ich na portalu staję się zadaniem bardzo prostym. Z kolei dla redaktorów czyli osób, które tworzą dokumenty i muszą je ładować do repozytorium, WebCenter udostępnia również specjalizowany portlet, a także zestaw narzędzi integrujących się bezpośrednio z pakietami biurowymi MS Office, klientami poczty elektronicznej MS Outlook/Lotus Notes, a także programem Windows Explorer. W ten sposób użytkownik nietechniczny mający potrzebę wprowadzenia nowych dokumentów do repozytorium, a w konsekwencji prezentacji ich na portalu może wykonać te zadania przy użyciu standardowych aplikacji z których korzysta na co dzień.


Autor artykułu pracuje w Oracle Polska jako Senior Sales Consultant
Michal.Szkopinski@oracle.com


Czytaj część 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz