czwartek, 8 grudnia 2011

Oracle Database Appliance


Oracle Database Appliance to nowo opracowany system sprzętowo-programowy. Umożliwia zaoszczędzenie czasu i pieniędzy dzięki uproszczeniu procesów wdrażania, konserwacji i obsługi technicznej rozwiązań bazodanowych o wysokiej dostępności.

System został opracowany z wykorzystaniem najnowszej generacji najpopularniejszej bazy danych na świecie Oracle Database 11g, a także modułu Oracle Real Applications Clusters (Oracle RAC). Jest to w pełni zintegrowane rozwiązanie, zawierające oprogramowanie, serwery, pamięć masową i urządzenia sieciowe w jednej obudowie, które oferuje usługi bazodanowe o wysokiej dostępności przeznaczone dla aplikacji OLTP i systemów klasy Data Warehouse.

Wszystko w jednej obudowie

System Oracle Database Appliance oferuje wyjątkowy model licencjonowania oprogramowania oparty na opłatach liczonych wraz z rozwojem systemu (z ang. pay-as-you-grow). Umożliwia on bezproblemowe zwiększanie liczby rdzeni procesora z 4 do 24 bez konieczności rozbudowy infrastruktury sprzętowej. Ponadto wszystkie elementy sprzętowe i programowe są wspierane przez jednego producenta — firmę Oracle. System Database Appliance jest dostępny w obudowie serwerowej o wysokości 4 jednostek stelażowych oraz oferuje dwa węzły serwerowe i 12 TB pamięci masowej. Rozwiązanie działa pod kontrolą systemu Oracle Linux i jest wyposażone w bazę danych Oracle Database 11 g Release 2.
Oracle Database Appliance oferuje:
  • łatwe wdrażanie, konserwację i obsługę techniczną;
  • kompletne, specjalnie zaprojektowane rozwiązanie bazodanowe o wysokiej dostępności;
  • ekonomiczną cenę.

Wyzwania związane z wdrażaniem systemów bazodanowych o wysokiej dostępności

W przeszłości systemy bazodanowe o wysokiej dostępności obsługujące klaster serwerów baz danych były postrzegane jako trudne do wdrożenia i wymagające specjalistycznych umiejętności w zakresie administrowania systemami i bazami danych oraz zarządzania pamięcią masową. Wielu pracowników działów informatycznych nie miało takich umiejętności i sądziło, że ryzyko związane z wdrożeniem takich rozwiązań bez właściwej wiedzy przewyższa ewentualne koszty przestoju. Wielu pracowników dużych działów informatycznych mogło mieć wymagane umiejętności, lecz z powodu kosztu tych rozwiązań oraz ich postrzeganej złożoności zwykle zapewniano wysoką dostępność wyłącznie dla aplikacji o znaczeniu strategicznym. Systemy o mniejszym znaczeniu często nie były chronione.
System Oracle Database Appliance zmieni ten sposób myślenia. Obecnie jeden administrator baz danych może wdrożyć system Oracle Database Appliance o wysokiej dostępności w około 2 godziny. Ponieważ system jest wyposażony w najlepsze w branży rozwiązanie zapewniające ciągłość pracy baz danych (Oracle RAC), awarie bazy danych i sprzętu mogą zostać obsłużone w ciągu kilku sekund, często bez dostrzegalnego wpływu na czas reakcji na żądania użytkownika.

Łatwe wdrażanie

Cechą charakterystyczną systemu Oracle Database Appliance jest prostota. W jednej obudowie znajduje się serwer, pamięć masowa i urządzenia sieciowe. Wszystkie elementy zostały opracowane jako jeden system i nie wymagają montażu ani podłączania kabli. Aby uruchomić Oracle Database Appliance, wystarczy rozpakować system, podłączyć przewód zasilania, podłączyć kable sieciowe i nadać nazwę. Następnie należy uruchomić narzędzie instalacyjne Oracle Appliance Manager, aby utworzyć podzieloną na klastry bazę danych o wysokiej dostępności.

Łatwe zarządzanie i konserwacja

Konserwacja systemów i instalowanie programów korygujących w celu zapewnienia najbardziej aktualnych wersji oprogramowania to często jedne z najbardziej czasochłonnych i podatnych na błędy czynności, jakie wykonują administratorzy. System Oracle Database Appliance wraz ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem umożliwia szybkie instalowanie programów korygujących we wszystkich elementach zestawu oprogramowania — oprogramowaniu wbudowanym, systemie operacyjnym, oprogramowaniu klastrowym, oprogramowaniu pamięci masowej i baz danych.
System upraszcza zarządzanie pamięcią masową dzięki automatycznemu wykrywaniu zdarzeń dotyczących wydajności i dostępności oraz podejmowaniu działań zaradczych. Dyski mogą być wymieniane bez wykonywania czynności administracyjnych. Jeśli urządzenie pamięci masowej będzie zachowywać się w sposób wskazujący na możliwość wystąpienia awarii i spowoduje obniżenie wydajności, system odłączy dysk i odbuduje nadmiarowość.

Łatwa diagnoza i obsługa techniczna

Jeśli wystąpiła awaria sprzętu lub sytuacja wskazuje na jej nieuchronność, funkcja Automated Service Request (połączenie telefoniczne z domem) automatycznie tworzy zamówienie na części zamienne, takie jak dyski, zasilacze, wentylatory itp. Jeśli wystąpi problem, system Oracle Database Appliance gromadzi i tworzy pakiety wszystkich właściwych dzienników i dołącza je do zgłoszeń serwisowych i pomocy technicznej. Administrator baz danych lub systemów nie musi ręcznie wyszukiwać i kompilować wszystkich dzienników i zdarzeń systemowych, aby umożliwić przetworzenie zgłoszenia pomocy technicznej. Narzędzie Oracle Appliance Manager automatycznie gromadzi i kompiluje odpowiednie dzienniki i zdarzenia, aby zapewnić możliwość szybkiego przeanalizowania i naprawienia błędów.

Specyfikacja sprzętowa

Oracle Database Appliance to oparte na serwerach Sun Fire X4370 M2 rozwiązanie w obudowie o wysokości 4 jednostek stelażowych, które oferuje 2 węzły serwerowe i 24 interfejsy 3,5-calowych dysków SAS/SSD. Każdy serwer zawiera dwa gniazda obsługi procesorów Intel Xeon X5675, zapewniając maksymalnie dwanaście włączanych na żądanie rdzeni procesora i 96 GB pamięci.
Dwa węzły serwerowe są połączone za pomocą wewnętrznego nadmiarowego łącza 1 GbE, które służy do komunikacji pomiędzy klastrami. Ponadto każdy węzeł serwerowy jest wyposażony w zewnętrzne łącza 1 GbE i 10 GbE, zapewniające zgodność systemu z każdym centrum przetwarzania danych, niezależnie od preferowanej technologii komunikacji sieciowej.
System Oracle Database Appliance oferuje możliwość współużytkowania przez oba klastry dysków twardych SAS o pojemności 600 GB z funkcją potrójnego tworzenia kopii lustrzanych, zapewniając łącznie 4 TB współdzielonej pamięci masowej o wysokiej dostępności. Ponadto system zawiera cztery dyski SSD SAS o pojemności 73 GB na potrzeby plików dzienników powtórzeń z funkcją potrójnego tworzenia kopii lustrzanych w celu ochrony bazy danych Oracle w przypadku nagłej awarii.

Oprogramowanie
  • System Oracle Linux B.B — zainstalowany fabrycznie
  • Oracle Database Enterprise Edition (11.2.0.2)
  • Oracle Real Application Clusters (RAC)
  • Oracle Real Application Clusters (RAC) One Node
  • Oracle Enterprise Manager 10g Database Control
  • Oracle Automatic Service Requests
  • Oracle Appliance Manager
Sprzęt i oprogramowanie zaprojektowane z myślą o współpracy

Początkowe nakłady na sprzęt i oprogramowanie systemu Oracle Database Appliance są porównywalne z ceną rozwiązania tworzonego samodzielnie. Jednakże biorąc pod uwagę czas, jaki pracownicy działu informatycznego musieliby przeznaczyć na pozyskanie i wdrożenie poszczególnych elementów, zalety Oracle Database Appliance stają się oczywiste. Można zaoszczędzić czas przeznaczony na poszukiwanie zgodnych komponentów i oprogramowania, a następnie na utworzenie i przetworzenie wielu zamówień wysyłanych do wielu producentów.
System Oracle Database Appliance jest kolejnym rozwiązaniem sprzętowo programowym oferowanym przez firmę Oracle. W porównaniu z systemami Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalogic Elastic Cloud produkt ten jest gotowym rozwiązaniem, które nie potrzebuje rozbudowy oraz oferuje niezwykłą prostotę w jednym, kompletnym, dostępnym w ekonomicznej cenie pakiecie.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oracle.com/goto/databaseappliance.
Informacje na temat systemów Oracle x86 są dostępne na stronie www.oracle.com/goto/x86.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz