poniedziałek, 26 marca 2012

W jakim kierunku rozwiną się systemy ERP?


O kierunkach rozwoju standardu, jakim są systemy ERP, decyduje wiele czynników; najważniejsze z nich to rozwój teorii organizacji i zarządzania działalnością, rozwój technologii informatycznej oraz rozwój technologii wytwarzania.

Standard ERP musi nadążać za wielokierunkowym rozwojem, a w niektórych przypadkach nawet wyprzedzać oczekiwania, dając możliwość postępu. Podstawą funkcjonowania systemów zarządzania klasy ERP są informacje pochodzące przede wszystkim z obszaru działalności podstawowej firmy. Przyjmuje się, że wiarygodność, a co za tym idzie poprawność tych danych - potrzebnych chociażby do obliczeń potrzeb materiałowych - powinna pozostawać na poziomie 98-99%. Taka dokładność jest potrzebna, aby móc generować możliwe do wykonania plany produkcji, zaopatrzenia, przesunięć materiałowych, czy sterowania mediami. Poprawność danych rozumiana jest tu nie tylko w aspekcie ich wartości liczbowych, ale też terminowości - zbliżonej do czasu rzeczywistego.

Konieczność kontroli

Z drugiej strony kierownictwo firm na różnych szczeblach oczekuje wiarygodnych raportów, czy sprawozdań z działalności biznesowej, na podstawie których podejmuje się bieżące decyzje, niejednokrotnie stanowiące o utrzymaniu się firmy na rynku. W dobie dynamicznego rozwoju biznesu, zakres przetwarzanych w tym zakresie danych wymaga specjalizowanych rozwiązań. W związku z tym obserwujemy trend do rozwijania się systemów ERP w kierunku pozyskiwania w czasie rzeczywistym danych potrzebnych do sterowania działalnością firmy u źródeł ich powstawania, a z drugiej strony do szybkiego raportowania tejże rzeczywistości. Oznacza to, że ingerencja człowieka w procesie rejestrowania danych do sterowania procesami będzie minimalizowana na rzecz automatyzacji pozyskiwania danych, które będą automatycznie raportowane. Systemy ERP będą zatem uzyskiwały nowe funkcje gromadzenia danych z poziomu procesów wytwórczych i jednocześnie funkcje sprawozdawcze.

Manufacturing Execution System

Typowym obszarem, w którym stosuje się rejestrowanie danych z procesów wytwarzania jest funkcjonalność MES (Manufacturing Execution System). Prezentuje ona funkcje realizacji produkcji na poziomie wydziałów, w celu kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego. Posiadając moduł MES w systemie ERP, przedsiębiorstwo może zrezygnować z inwestowania w zakup lub tworzenie oddzielnego rozwiązania, redukując w ten sposób koszty związanie z integracją i utrzymaniem obcych systemów. Funkcjonalność taka eliminuje wiele zbędnych, nie zwiększających wartości produktu działań, poprzez np. dostarczenie standaryzowanych narzędzi raportujących. Systemy takie stosowane są najczęściej w tych przedsiębiorstwach, w których muszą być przechowywane elektroniczne zapisy o przebiegach procesów produkcyjnych.

Wszechstronna pomoc dla menedżerów produkcji

System ERP rozbudowany o rejestratory oferuje przekazywanie rzeczywistych danych o przebiegu produkcji do zarządów firmy, a z drugiej strony pozwala na optymalizację sterowania procesami, jak również prezentuje wszystkie niezbędne informacje wymagane przez planistów produkcji, kierowników i operatorów, które znajdują się w zasięgu jednego kliknięcia. Ponadto aplikacja pozwala na tworzenie lub uzupełnianie instrukcji operatorskich w ramach przygotowywania receptur. Instrukcje i procedury technologiczne mogą być zaopatrzone różne standardowe dokumenty – takie, jak opisy, zdjęcia lub inne pliki dostępne dla operatora w trybie bezpośrednim na stanowisku pracy. Instrukcje operatorskie mogą również mieć wstępnie zdefiniowane zadania wymagające elektronicznego podpisu potwierdzającego realizację. Np. można zdefiniować zbiór instrukcji związanych z operacją mieszania. Kolejna instrukcja może wskazywać rejestrację temperatury. Można też w ramach tej instrukcji zdefiniować zadanie dla operatora, aby udostępnić mu okienko z parametrami procesu, w które ręcznie wprowadzi wartość lub zaakceptuje wartość zaczytaną automatycznie z urządzenia.

Napisz do autora
Ryszard Krawczyński jest głównym konsultantem ds. sprzedaży aplikacji do zarządzania produkcją w Oracle Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz