piątek, 13 kwietnia 2012

Oracle w chmurze


Model przetwarzania w chmurze rodzi wciąż wiele obaw, jednak istnieją już na rynku nowoczesne rozwiązania informatyczne, dzięki którym cloud computing staje się dostępny i przyjazny dla potencjalnych użytkowników.

Bariery dla chmury

Jedną z najważniejszych barier dla rozwoju przetwarzania w chmurze jest konserwatywne podejście klientów do nowych rozwiązań informatycznych. Klienci w wielu przypadkach są przywiązani do istniejącego od lat modelu posiadania i zarządzania infrastrukturą IT w ramach własnego przedsiębiorstwa lub po prostu obawiają się zagrożeń związanych z cloud computingiem, bądź ich organizacja nie jest jeszcze gotowa na tego typu rozwiązania.
Szeroko pojęte bezpieczeństwo jest postrzegane jako kolejne zagrożenie dla przetwarzania w chmurze. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo przetwarzania danych, jak i wymóg zapewnienia prywatności danych oraz kwestie dotyczące fizycznego dostępu do serwerowni oraz systemów przetwarzających dane. Dodatkowo wielu klientów szczególnie z rynku finansowego napotyka na poważne ograniczenia związane z koniecznością ochrony danych osobowych.

Chmura w wydaniu Oracle

Firma Oracle podejmuje wiele działań, które mają na celu rozpowszechnienie wśród klientów wiedzy o przetwarzaniu w chmurze, pokazanie potencjalnych korzyści i ryzyk takiego podejścia. W regionie ECEMEA działa w firmie Oracle zespół Cloud Competency Center, który jest odpowiedzialny m.in. za organizowanie warsztatów dotyczących cloud computingu, w ramach których opracowywana jest strategia cloudu dla danego klienta oraz mapa drogowa dojścia do infrastruktury opartej na chmurze. Został również przez nas opracowany model „Cloud Maturity”, który pozwala na ocenę gotowości danego klienta do wdrożenia infrastruktury opartej na chmurze obliczeniowej oraz wskazuje na obszary, w których mogą wystąpić potencjalne problemy lub którym powinno się poświęcić więcej uwagi.

Od prywatnej do publicznej

Oracle zdaje sobie sprawę, że przetwarzanie w chmurze publicznej może stanowić duże wyzwanie dla naszych klientów, dlatego w ramach mapy drogowej dojścia do cloud computingu pierwszym etapem, jaki proponujemy, jest infrastruktura informatyczna oparta na koncepcji chmury prywatnej, która pozwoli klientom oswoić się z koncepcją przetwarzania w chmurze, pokaże potencjalne zalety tego rozwiązania, a jednocześnie nie będzie wiązała się z koniecznością przekazania zarządzania infrastrukturą IT oraz danymi firmom zewnętrznym lub z pojawieniem się ryzyka związanego z bezpieczeństwem infrastruktury.
W ramach swojej oferty z obszaru prywatnej chmury obliczeniowej Oracle proponuje swoim klientom rozwiązania typu Platform as a Service (Paas) takie jak Exadata (platforma dla środowisk bazodanowych) oraz Exalogic (platforma dla środowisk aplikacyjnych). Dopiero kolejnym etapem dla wielu klientów będzie wdrożenie przetwarzania danych w oparciu o chmurę publiczną. To pozwoli na bardziej ewolucyjne podejście do zagadnienia chmury, a jednocześnie da klientom czas niezbędny na dostosowanie ich przedsiębiorstw do nowego podejścia do infrastruktury IT.

Napisz do autora:

Emil Przychodzeń, Cloud Exadata Architect, Oracle Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz