czwartek, 16 sierpnia 2012

Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0


Pod koniec lipca 2012 roku Oracle przedstawił system programowo-sprzętowy Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0. Nowa wersja zawiera wiele innowacji i jest jeszcze lepiej zoptymalizowana pod kątem działania aplikacji biznesowych.

Z systemów Oracle Exalogic korzystają już klienci z 22 branż w 43 krajach. Exalogic to produkt programowo-sprzętowy Oracle o najszybciej rosnącej sprzedaży. Wyniki dwóch ostatnich kwartałów roku finansowego 2012 wskazują, że jego sprzedaż w ujęciu rok do roku wzrosła trzykrotnie. Jak dotąd 40% wzrostu sprzedaży Oracle Exalogic wiąże się z klientami, którzy wybrali ten system zamiast konkurencyjnych rozwiązań oferowanych przez firmę IBM, w tym systemów mainframe.

System Oracle Exalogic ma pod wieloma względami znaczną przewagę nad konkurencją:
* Umożliwia automatyczne wdrażanie złożonych aplikacji biznesowych, co eliminuje ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji i oprogramowania warstwy pośredniej.
* Nawet 10-krotnie zwiększa wydajność aplikacji Oracle, aplikacji opartych na technologii Java i innych aplikacji biznesowych.
* Nawet 6-krotnie zwiększa szybkość udostępniania aplikacji, co umożliwia klientom szybkie reagowanie na zmiany potrzeb rynku.  

Ponadto oprogramowanie Oracle Exalogic, zbudowane w oparciu o otwarte technologie zgodne ze standardami branżowymi, ma następujące zalety:
* Umożliwia wirtualizację aplikacji biznesowych o znaczeniu newralgicznym z wydajnością prawie niezmienioną w porównaniu z serwerami fizycznymi, przez integrację Oracle VM.
* Oferuje szybką infrastrukturę komunikacyjną (we-wy) Oracle Exabus, która jest fundamentem znakomitej wydajności, niezawodności i skalowalności Oracle Exalogic i wiąże ze sobą komponenty tego systemu.
* Zapewnia elastyczność na poziomie aplikacji dzięki zintegrowanemu zarządzaniu infrastrukturą sprzętowo-programową za pomocą rozwiązania Oracle Enterprise Manager 12c.
* Umożliwia konsolidację wielu aplikacji w tym samym systemie jako chmury prywatnej, a jednocześnie eliminuje zagrożenia bezpieczeństwa przez pełną izolację aplikacji.
* Zawiera Oracle Traffic Director, wbudowany kontroler udostępniania aplikacji, który umożliwia bezpieczne, wydajne zarządzanie i kierowanie dużym ruchem aplikacji.

Program Oracle Exastack
340 niezależnych producentów oprogramowania zdobyło certyfikaty Oracle Exalogic w ramach programu Oracle Exastack, który umożliwia tym firmom, oraz innym spełniającym warunki członkom programu Oracle Partner Network (OPN) zoptymalizowanie swoich aplikacji tak, aby mogły jeszcze szybciej i z większą niezawodnością działać na maszynie bazodanowej Oracle Exadata Database Machine i w chmurze Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Niezależni producenci oprogramowania osiągają radykalną poprawę wydajności praktycznie wszystkich standardowych aplikacji Oracle Linux lub Oracle Solaris.

Powiedzieli o Oracle Exalogic
Od stycznia 2011 r., gdy oprogramowanie Oracle Exalogic stało się ogólnie dostępne, klienci odnotowują radykalną poprawę wydajności i znaczne uproszczenie infrastruktur aplikacji oraz szybsze wprowadzanie na rynek usług generujących przychody. Oprogramowanie Oracle Exalogic, oparte na otwartych standardach branżowych, umożliwia konsolidację setek aplikacji, tworzonych w technologii Java i innych, i obniża całkowity koszt posiadania, ponieważ pozwala realizować więcej transakcji przy mniejszej ilości sprzętu i oprogramowania oraz łatwiejszym zarządzaniu.
Hasan Rizvi, wiceprezes Oracle ds. oprogramowania Oracle Fusion Middleware i produktów opartych na technologii Java.
Aplikacje biznesowe o znaczeniu newralgicznym wymagają od infrastruktury technologicznej wydajności, skalowalności i wysokiej dostępności, przy cenie przystępnej dla przeciętnego użytkownika. Aby uzyskać te cele, firmy zwracają coraz większą uwagę na rozwiązania klasy cloud computing. Nowoczesne platformy integracyjne do wdrażania w chmurze są zwykle oparte na standardach otwartych, zapewniają opcje wirtualizacji, wielozadaniowości, automatyzacji obsługi, są też łatwe w użytkowaniu i zapewniają kompatybilność z infrastrukturą chmury publicznej.
Massimo Pezzini, wiceprezes i analityk w firmie Gartner.

Więcej informacji
* Obejrzyj webcast: Rethink Your Business Application Deployment Strategy
* Obejrzyj webcast: Oracle Solutions Maximize the Value of the Smart Grid Data Explosion
* Obejrzyj webcast: Optimize Your Retail Operations with Oracle Engineered Systems
* Oracle Cloud Application Foundation

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz