czwartek, 8 listopada 2012

Dokąd zmierza Business Intelligence?Systemy Business Intelligence, to dziedzina informatyki, która ewoluuje i unowocześnia się wyjątkowo szybko. Systemy analityczne przeszły bardzo długą drogę - od hurtowni danych, zarządzanych przez wykwalifikowanych informatyków, którzy wykonywali raporty na zamówienie użytkowników biznesowych, aż po narzędzia całkowicie samoobsługowe - tak samo proste w użytkowaniu, jak popularne portale internetowe. 

Jednym z najważniejszych kierunków w jakich rozwijają się systemy BI, jest dążenie do standaryzacji i maksymalnego uporządkowania warstwy informacyjnej dla biznesu, z czego z kolei wynika obniżenie kosztów IT, ponieważ firma nie musi utrzymywać wielu "raportowych ekosystemów". Oracle od wielu lat propaguje model wspólnej platformy raportowej dla całej organizacji, oferując w tym zakresie rozbudowany pakiet o nazwie Oracle BI Foundation. Platforma ta skupia informacje pochodzące z mnóstwa rozmaitych źródeł, z dowolnych korporacyjnych aplikacji - takich, jak np. systemy planowania i budżetowania, zarządzania finansami, hurtownia danych transakcyjnych, arkusze kalkulacyjne, czy rozmaite pliki płaskie. 

Drugi ważny trend w rozwoju systemów BI, to dążenie do jak największej intuicyjności rozwiązań i wynikającej z tego łatwości obsługi przez nie-informatyków. Nikt już dzisiaj nie zainteresuje się aplikacjami analitycznymi, w których trudno jest zidentyfikować procesy biznesowe do analizy, które wymagają dużo szkoleń i są trudne do opanowania przez użytkowników biznesowych. Dzisiejsze systemy BI przypominają w obsłudze popularne informacyjne witryny WWW i są tak samo intuicyjne, gdyż porozumiewają się z użytkownikiem poprzez interaktywne kokpity informacyjne. Tworzenie stron takiego kokpitu oraz wybieranie i organizowanie treści odbywa się za pomocą prostego edytora uruchamianego w przeglądarce. Użytkownik ma pełną interakcję z wyświetlanymi informacjami, co obejmuje np. wybieranie wartości wskazywanych w powiadomieniach, filtrowanie danych, wskazywanie elementów wykresów lub tabel w celu uzyskania bardziej szczegółowego widoku, zmianę kryteriów lub porządku sortowania kolumn, czy przechodzenie do innej analizy w tym samym kontekście z automatycznym przekazaniem ograniczeń.

Kolejny kierunek rozwoju, to upowszechnianie analiz BI w całej organizacji i możliwość rozprzestrzeniania zaawansowanych raportów na niższe szczeble. Dzisiaj z możliwości analizowania danych biznesowych korzystają nie tylko - jak niegdyś, wyłącznie członkowie zarządu i dyrektorzy, ale są one dostępne dla kierowników poszczególnych linii biznesowych oraz osób o profilu zadaniowym - takich, jak np. sprzedawcy działający w terenie. Oracle dostarcza w tym zakresie nowoczesne moduły zwane Mobile BI, które można instalować na popularnych urządzeniach mobilnych - takich, jak smartfony, czy tablety. Dzięki takim rozwiązaniom, sprzedawca idąc do klienta może mieć na każde zawołanie przydatne informacje - takie, jak zobowiązania tego klienta, historia sprzedaży, czy aktualne stany magazynowe, pozwalające na dokonanie dosprzedaży konkretnego towaru, czy usługi.

Napisz do autora
Tomasz Szatecki, BI Sales Leader dla Polski i Krajów Bałtyckich w regionie Oracle EMEA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz