środa, 27 marca 2013

Dlaczego nadal nie ma parowych promów kosmicznych?


W ostatniej dekadzie zagadnienia takie jak globalizacja, konieczność spełnienia szybko zmieniających się regulacji prawnych, czy bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne informacji w firmie stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Przed aplikacjami biznesowymi zjawiska te postawiły olbrzymie wyzwanie w postaci wymogu elastycznej integracji systemów back office z ciągle zmieniającym się zestawem rozwiązań wspierających aktualny w danym momencie model biznesowy organizacji. Aby ta idea mogła być zrealizowana na poziomie spełniającym wyśrubowane wymagania użytkowników, niezbędna jest standaryzacja usług realizowanych przez aplikacje bazowe i ich obsługa przez wspólny silnik integracyjny, co pozwala na błyskawiczne przemodelowanie używanego w firmie rozwiązania z uwzględnieniem jego nowych lub zaktualizowanych procesów biznesowych. W efekcie uzyskujemy lepszą obsługę działalności organizacji, przy kosztach utrzymania i modernizacji IT znacznie niższych niż przed zmianą architektury.

Wszystkie powyższe tezy znalazły w ostatnich kilku latach swoje potwierdzenie w praktycznych realizacjach systemów IT wspierających zarządzanie. Najnowsze produkty ERP i CRM oparte w pełni na silnikach integrujących serwisy internetowe za pomocą języka BPEL (Business Process Execution Language), pozwalają na szybką modyfikację sposobu realizacji procesów biznesowych. Aplikacje Oracle Fusion wyposażone są w dedykowany kompozer logiki aplikacji oraz przebiegu procesów akceptacyjnych, który pozwala „namalować” kolejną wersję procesu. Faktem stała się także konwergencja technologii. Aplikacje Oracle Fusion wykorzystują takie standardy jak Oracle Business Intelligence czy Oracle Web Center Suite, co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie z poziomu aplikacji funkcji workflow, archiwizacji, czy analiz biznesowych.

Na świecie wydarzyło się ostatnio kilka rewolucyjnych zmian - natury nie tyle technologicznej, co kulturowej. Po pierwsze komputer osobisty poniósł sromotną klęskę w rywalizacji ze smartfonami. Na koniec roku 2012 na świecie używano 6,8 miliarda urządzeń mobilnych, a jednocześnie tylko 1,2 miliarda komputerów PC podłączonych było do Internetu. Urządzenia mobilne, które jawiły się jako uzupełnienie PC, wykorzystywane do prostych zatwierdzeń decyzji, okazały się być pełnowartościowymi „komputerami kieszonkowymi” na których można wykonywać praktycznie dowolne operacje biznesowe. Po drugie okazało się, że pracownicy lwią część czasu spędzają na korzystaniu z portali społecznościowych oraz forów dyskusyjnych. Homo sapiens ewoluował niepostrzeżenie do homo socialis (człowiek społeczny). Po trzecie okazało się, że usługi dodane generują w cyfrowym świecie więcej przychodu niż klasyczne towary i usługi.

I co teraz z tym zrobić? Zignorować? Zabronić używania w pracy? A może lepiej wykorzystać te trendy i zwiększyć efektywność ludzi poprzez umożliwienie im sporządzania planu sprzedaży, harmonogramu produkcji czy budżetu finansowego w miejscu które lubią, na urządzeniu które lubią i w sposób, który sprawia im przyjemność? 
Człowiek bawiący się najszybciej się uczy, jest najbardziej kreatywny i przynosi firmie najwięcej zysków. Social CRM - taki jak w Oracle Fusion CRM oraz inne rozwiązania typu social networking enabled business applications zwiększają produktywność pracownika o 20-25% - jak wynika z badań McKinsey Global Instutite. Dlatego dziś praktycznie w każdym module aplikacji Oracle istnieje możliwość wykorzystania technik społecznościowych w procesie podejmowania decyzji biznesowych. 
Na dowolnym urządzeniu, które można schować w kieszeni i użyć w dowolnym miejscu. 

Napisz do autora
Andrzej Amanowicz, Dyrektor Konsultingu sprzedaży Aplikacji Oracle na Polskę Czechy, Słowację i Kraje Bałtyckie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz