piątek, 14 czerwca 2013

Platforma Java Enterprise Edition 7 - już dostępna

Nowa wersja zapewnia obsługę technologii HTML 5, jeszcze bardziej zwiększa wydajność programistów oraz spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw.

Oracle i firmy uczestniczące w programie Java Community Process (JCP) poinformowały o wprowadzeniu na rynek platformy Java Enterprise Edition 7 (Java EE 7) i pakietu Java EE 7 Software Development Kit (SDK). 
Platforma Java EE 7, stanowiąca standard w dziedzinie rozwijanego społecznościowo oprogramowania biznesowego, jest wynikiem współpracy całej branży. Inicjatywa ta obejmuje dokonywanie otwartych recenzji, tworzenie kolejnych wersji oprogramowania oraz intensywną współpracę między setkami inżynierów z ponad 30 firm uczestniczących w programie Java Community Process (JCP) oraz należących do społeczności GlassFish.
Platforma Java EE 7 udostępnia skalowalną infrastrukturę, która ułatwia opracowywanie aplikacji w technologii HTML5. Jest to możliwe dzięki skróceniu czasu reakcji poprzez zapewnienie dwukierunkowej komunikacji z technologią WebSockets oraz ułatwienie analizy i udostępniania danych z wykorzystaniem mechanizmów przetwarzania języka JSON.  

Aby umożliwić dalsze zwiększenie wydajności programistów, Java EE 7 zapewnia uproszczoną architekturę aplikacji, opartą na spójnej, zintegrowanej platformie. Pozwala też zmniejszyć ilość wielokrotnie używanych fragmentów kodu poprzez stosowanie tzw. dependency injection i zasobów domyślnych. Zwiększa również zakres stosowania komentarzy w celu zwiększenia efektywności, a także przenośność aplikacji dzięki oferowanemu w standardzie klientowi usług internetowych RESTful.
Platforma Java EE 7 udostępnia nowe funkcje, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Należy do nich: dzielenie zadań wsadowych na łatwiejsze do zarządzania części w celu zapewnienia niezakłóconej obsługi aplikacji OLTP, łatwe definiowanie wielowątkowych zadań współbieżnych oraz oferowanie bogatego wyboru aplikacji transakcyjnych.

Pakiet Java EE 7 SDK oferuje praktyczne podejście do nauki najnowszych technologii platformy Java EE. W jego skład wchodzą podręczniki, przykłady kodu i dokumentacja interfejsów API.
19 grup użytkowników technologii Java z całego świata bierze udział w programie "Adopt a JSR", dostarczając cennych informacji zwrotnych i próbek kodu umożliwiających weryfikację poprawności interfejsów API napisanych w standardzie Java Specification Request (JSR). 
Programiści zainteresowani jak najszybszym rozpoczęciem pracy na platformie Java EE 7 mogą wykorzystać zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment - IDE) NetBeans 7.3.1, które obsługuje funkcje tej platformy, w tym technologię HTML 5 i pakiet Eclipse Kepler (4.3). 
Oracle oferuje także szkolenie pt. Platforma Java EE 7 - nowe funkcje, którego ukończenie pomoże programistom szybciej przejść na tę platformę i wdrożyć najnowsze wprowadzone w niej rozszerzenia.

Informacje dodatkowe
Obejrzyj filmy na temat Java EE 7
Java EE 7 Whitepaper
Java Magazine - Java EE 7 Special Issue
Java Source blog
The Aquarium blog
Pełna lista nowych funkcji i możliwości platformy Java EE 7


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz