piątek, 19 lipca 2013

Elektroniczne archiwa medyczne

Zarówno branża informatyczna, jak i sektor ochrony zdrowia uważnie śledzą losy ustawy, która przewiduje wprowadzenie elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej już w sierpniu 2014 roku. Niezależnie od tego, czy ustawa ta faktycznie wejdzie w życie w założonym terminie, Oracle już teraz może dostarczyć infrastrukturę, odpowiednią do cyfrowego składowania tego typu danych.

Co mamy dzisiaj
Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966). Zgodnie z nim m.in. archiwalna dokumentacja zakładu jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza indywidualną dokumentacją wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – po upływie tego terminu zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyły.
W chwili obecnej większość dokumentacji medycznej prowadzona jest w postaci papierowej (archiwa dokumentów przetrzymują m.in. wypisy, zlecenia, wynik badań itd.) Aktualnie oferowane systemy typu HIS zazwyczaj obejmują od 50 do 70% całego procesu leczenia pacjenta w placówce szpitalnej. Pozostałe informacje przechowywane są często w wyspowych systemach typu LIS (Laboratory Information System) lub RIS (Radiology Information Systems), czy archiwach PACS. Te ostatnie bardzo często są systemami wyspowymi dostarczanymi wraz z konkretnymi aparatami diagnostycznymi. 

Oracle jest przygotowany
Elektroniczna archiwizacja dokumentacji medycznej ma oczywiście ogromną przewagę nad systemem tradycyjnym. Konieczność jej posiadania z pewnością przyczyni się w Polsce do powstania bardzo ciekawej oferty - zarówno ze strony kluczowych graczy na tym rynku, oferujących rozwiązania np. klasy HIS, jak i firm posiadających odpowiednie zaplecze technologiczne oraz doświadczenie pochodzące np. z rynku administracji rządowej, czy samorządowej. 
Oracle jako jeden z niewielu dostawców na świecie posiada odpowiednie doświadczenie w tworzeniu archiwów głębokiego składowania we wszystkich warstwach. Poczynając od 
kluczowej w takich projektach infrastruktury technicznej (np. biblioteki StorageTek), poprzez najbezpieczniejszą bazę danych Oracle 12c posiadającą wiele unikalnych cech w zakresie ochrony danych, zarządzania danymi, czy udostępniania ich w modelu chmurowym, a kończąc na rozwiązaniach z rodziny WebCenter, które potrafią zarządzać dowolną liczbą archiwów DICOM, natywnie rozumieją standardy HL7 (w każdej wersji), czy HIPPA.

Oracle i partnerzy
Oracle prowadzi także rozmowy z wieloma firmami informatycznymi oraz nowymi graczami, którzy są zainteresowani wykorzystaniem unikalnych rozwiązań i doświadczenia Oracle z innych krajów. Bardzo istotnym w takich projektach jest odpowiednie zaprojektowanie całej infrastruktury. Biorąc pod uwagę, że okres przechowywania danych medycznych może sięgać nawet 30 lat, kluczowe jest wybranie sprawdzonej technologii zarówno w warstwie hardware jak i software. Aktualnie Oracle jest jednym z niewielu (o ile nie jedynym) dostawców zaawansowanych systemów bibliotecznych, ogromnych macierzy, ultra wydajnych serwerów bazodanowych z rodziny Exadata, czy zaawansowanych rozwiązań hardware dla systemów zarządzania archiwami (Exalogic). Takie portfolio pozwala partnerom Oracle na zbudowanie najbezpieczniejszych, wysoce wydajnych, a przy tym konkurencyjnych cenowo systemów elektronicznego archiwum dokumentacji medycznej.

A może archiwa w chmurze?
Nowym (i modnym) trendem w archiwizowaniu danych jest użycie chmury. Wydaje się, że przy aktualnym poziomie informatyzacji optymalny były w tym względzie model hybrydowy, w którym dane medyczne zapisywane są w lokalnych systemach IT jednostki ochrony zdrowia, a następnie archiwizowane w specjalizowanych data center. Model w pełni chmurowy może także być atrakcyjny - zwłaszcza dla bardzo małych jednostek (np. praktyka dentystyczna), wymaga jednak posiadania dobrej jakości łącz internetowych do pracy on-line; stąd będzie możliwy do zastosowania głównie w jednostkach z terenów dobrze zurbanizowanych.

Napisz do autora
Adam Pośpiech, Dyrektor sprzedaży technologii dla Sektora ochrony zdrowia w Oracle Polska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz