wtorek, 30 lipca 2013

Nowoczesny ERP wspomaga decyzje w czasie rzeczywistym


Przez długi czas systemy informatyczne klasy ERP potrafiły przetwarzać wyłącznie dane już wcześniej zaistniałe w odpowiednich modułach. Można powiedzieć, że dokonywały rejestracji danych post-factum. Jednak już od dość dawna, ERP potrafią znacznie więcej.

Już od ponad dekady systemy ERP zawierają funkcje prognostyczne pozwalające na wyliczenie (za pomocą algorytmów predykcyjnych) jakie będzie przyszłe zapotrzebowanie i plany sprzedaży oraz produkcji. W połowie lat 90. ubiegłego wieku pojawiły się moduły wsparcia dla SOP (Sales and Operations Planning). 
Innym całkiem zagadnieniem jest wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji "w locie". Ta funkcjonalność stała się możliwa dopiero niedawno, gdy producenci ERP w wyniku akwizycji stali się także autorami i właścicielami rozwiązań klasy Real Time Decisions, narzędzi zbierania informacji i sygnałów w czasie rzeczywistym oraz narzędzi wspierających pracę użytkownika końcowego operującego w środowisku cechującym się nadmiarem informacji i dużą dynamiką zmian. 

Metody HCI
Nowy model przetwarzania idzie w parze z ogromnymi zmianami, jakie zachodzą w sposobie interakcji użytkowników z systemem. Jest ona mocno uzależniona od aktualnego stanu rozwoju technik internetowych oraz metod HCI (Human-Computer Interaction). Już dziś można sobie wyobrazić reagowanie komputera na ruch gałek ocznych i np. powiększanie tej części ekranu, na którą patrzy użytkownik, odczytywanie intencji operatora na bazie analizy jego fal mózgowych (techniczny odpowiednik telepatii), czy też możliwość przestrzennej manipulacji (lokalizacja towaru w magazynie wysokiego składowania za pomocą ruchów rąk w powietrzu). Wydaje się także, że już niebawem opracowane zostaną jeszcze nowsze techniki zdalnej współpracy czasie rzeczywistym. 

Nowe ERP w wersji Oracle
Oracle Real-Time Decisions (Oracle RTD) pozwala na optymalizację procesów biznesowych wykorzystując wiele technik, takich jak - między innymi - dynamiczne reguły biznesowe, data mining czy zaawansowane funkcje statystyczne. Oracle RTD wspiera proces podejmowania decyzji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i wielowymiarowego spojrzenia na sytuację biznesową. Tym samym pozwala poprawić jakość kontaktu firmy ze światem zewnętrznym, zwłaszcza z klientami, poprzez optymalizację i personalizację procesów interakcji z partnerami biznesowymi. System ERP wyposażony w RTD uczy się z każdym kliknięciem myszy i z każdą transakcją, a w efekcie dopasowuje procesy w czasie rzeczywistym do zwyczajów i potrzeb klienta. 
Narzędzia Demand Signal Repository (DSR) pozwalają na gromadzenie w czasie rzeczywistym informacji o popycie przychodzącej z różnych źródeł i w różnym formacie. Jeśli więc sprzęgnie się zarządzanie sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem z zasilaniem danymi z DSR oraz z samouczącymi funkcjami RTD, to otrzymamy narzędzie znacznie bliższe prowadzeniu biznesu w czasie rzeczywistym niż klasyczny system ERP. 
Oracle Endeca Information Discovery zapewnia użytkownikom całkiem nowy sposób interakcji z systemem. Ten nowoczesny silnik wyszukiwania informacji dysponuje szeroką paletą narzędzi - od znanego już z wielu rozwiązań Instant Search począwszy, poprzez zaawansowaną wizualizację, aż do nawigacji kontekstowej, w której użytkownik surfuje po systemie i filtruje informację tak jakby "chodził po Internecie" - bez predefiniowanych ścieżek nawigacji czy ustrukturyzowanych pytań. W chwili obecnej Endeca wspiera Oracle EBS w takich obszarach jak finanse, projekty, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz zarządzanie majątkiem organizacji.

Więcej informacji
Aplikacje Oracle
Oracle Endeca
Oracle Real-Time Decisions

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz