wtorek, 30 lipca 2013

Raport Oracle: "Utilities i Big Data"


Badanie firmy Oracle wskazuje na to, że zakłady użyteczności publicznej nie wykorzystują jeszcze potencjału danych z inteligentnych sieci energetycznych.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej gromadzą obecnie ogromne ilości danych z inteligentnych sieci energetycznych, ale nie czerpią z nich jeszcze korzyści biznesowych. Nowy raport firmy Oracle pt. "Utilities and Big Data: Accelerating the Drive to Value", drugi coroczny raport działu Oracle Utilities poświęcony wielkim zbiorom danych, pokazuje, że obecnie firmy te są lepiej przygotowane na napływ danych z inteligentnych sieci energetycznych niż w zeszłym roku, lecz wciąż jeszcze nie wykorzystują pełnego potencjału zgromadzonych danych. Informacje te mogą być użyte do poprawy obsługi klienta oraz usprawnienia operacji w celu czerpania korzyści biznesowych. 

Szczegóły badania
W badaniu Oracle "Utilities and Big Data: Accelerating the Drive to Value" ankietowano 151 członków kadry kierowniczej z północnoamerykańskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej realizujących programy inteligentnych sieci energetycznych. 
Badanie przeprowadzono w celu poznania:
* stopnia przygotowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej na napływ wielkich zbiorów danych,
* w jaki sposób dane są wykorzystywane do usprawnienia operacji i obsługi klienta,
* krótko- i długoterminowych planów dotyczących wykorzystania danych z inteligentnych sieci energetycznych,
* potencjału rozwiązań opartych na chmurze w zarządzaniu danymi i ich analizie,
* w jakich obszarach analiza predykcyjna może przynieść przedsiębiorstwom użyteczności publicznej największe korzyści.
W tym roku więcej przedsiębiorstw użyteczności publicznej niż w roku ubiegłym zadeklarowało, że są całkowicie przygotowane na napływ dużych ilości danych. Jednak tylko niecała połowa badanych stwierdziła, że w swoich zakładach wykorzystuje dane z inteligentnych sieci energetycznych do poprawy obsługi klienta oraz efektywności operacyjnej.

Najważniejsze wnioski
* Stopień przygotowania jest większy, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są obecnie lepiej przygotowane na powódź danych niż rok temu - 17% respondentów zadeklarowało pełną gotowość, w porównaniu z 9% w 2012 roku. Większość z nich jest na to jednak wciąż jeszcze nieprzygotowana. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wprowadziły drobne ulepszenia w zakresie udostępniania informacji oraz wykorzystywania ich do podejmowania strategicznych decyzji.
* Możliwość usprawnienia obsługi klienta: mniej niż połowa przedsiębiorstw użyteczności publicznej używa inteligentnych sieci energetycznych do wysyłania alertów lub wprowadzania innych usprawnień w zakresie bezpośredniej obsługi klienta. 
* Luki w kwalifikacjach w zakresie wielkich zbiorów danych: 62% ankietowanych deklaruje, że w ich przedsiębiorstwach występują luki w kwalifikacjach w zakresie wielkich zbiorów danych; do tych respondentów należą również osoby, które stwierdziły, że ich zakłady są przygotowane na napływ danych z inteligentnych sieci energetycznych. 
* Potencjał chmury: dwa na trzy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej rozważa wykorzystanie rozwiązań opartych na chmurze do zarządzania danymi z inteligentnych sieci energetycznych oraz ich analizy, ale tylko 26% rzeczywiście wdraża lub utrzymuje takie rozwiązanie lub ma konkretne plany z tym związane.
* Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wierzą w moc narzędzi analitycznych: 70% przedsiębiorstw użyteczności publicznej spodziewa się, że analiza predykcyjna pomoże im w ochronie przychodów, a 61% oczekuje, że obniży ona koszty utrzymania aktywów.

Zdaniem Oracle
Nasze nowe badanie pokazuje, że obecnie więcej przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest w pełni przygotowanych na napływ wielkich zbiorów danych z inteligentnych sieci energetycznych niż w roku ubiegłym, ale większość z nich wciąż nie czerpie korzyści biznesowych z gromadzonych informacji. Najnowocześniejsze podmioty z tej branży przekształcają się w przedsiębiorstwa bazujące na danych, aby szybciej wykorzystywać możliwości Big Data oraz narzędzi analitycznych do poprawy obsługi klienta i efektywności operacyjnej. 
Rodger Smith, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Utilities.

Informacje o dziale Oracle Utilities
Dział Oracle Utilities oferuje sprawdzone aplikacje, które pomagają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej uzyskać przewagę nad konkurencją, osiągać znakomite wyniki finansowe oraz zmniejszyć całkowity koszt posiadania technologii. Dział ten oferuje aplikacje branżowe do obsługi klienta i fakturowania, zarządzania sieciami, zarządzania pracą i środkami trwałymi oraz zarządzania pracownikami mobilnymi i danymi pomiarowymi. Aplikacje te są zintegrowane z funkcjami aplikacji biznesowych Oracle, narzędzi do analizy danych biznesowych, oprogramowania warstwy pośredniej i technologii baz danych, a także z serwerami i pamięcią masową. Oprogramowanie to umożliwia klientom sprawniejsze dostosowywanie się do liberalizacji rynku, spełnianie coraz większych oczekiwań klientów oraz realizowanie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.oracle.com/goto/utilities

Dowiedz się więcej
Raport: "Utilities and Big Data: Accelerating the Drive to Value"
Infografika: "Utilities and Big Data: Accelerating the Drive to Value" 
Oracle Utilities

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz