wtorek, 6 sierpnia 2013

Nowoczesne zarządzanie kadrami w chmurze


Rozszerzone usługi Oracle HCM i Talent Management Cloud zwiększają funkcjonalność oraz pomagają uzyskać lepszy wgląd w kwalifikacje pracowników, oferując jednocześnie większą mobilność, bardziej intuicyjny układ i rozszerzone funkcje analityczne.

Oracle HCM Cloud to jedna z najbardziej popularnych kategorii usług chmurowych dostępnych na platformie Oracle Cloud. Aplikacje te pozwalają aktywnie zarządzać procesami kadrowymi, od rekrutacji i zarządzania kwalifikacjami pracowników po precyzyjne prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych (ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych inicjatyw biznesowych) za pomocą łatwych w użyciu rozwiązań opartych na chmurze.

Oracle ostatnio rozszerzył funkcjonalność Oracle HCM Cloud, umożliwiając przedsiębiorstwom:
kompleksową ocenę pracowników: interaktywna konsola biznesowa do pomiaru kwalifikacji pracowników w narzędziu Oracle Fusion Talent Review umożliwia dodawanie wielu wskaźników oraz pomiar wyników zespołów i kompetencji w sposób bardziej całościowy przez porównywanie osób i stanowisk;
rozszerzone zarządzanie wydajnością: dzięki rejestrowaniu zewnętrznych danych biznesowych i porównywaniu ich z celami biznesowymi oraz umożliwieniu pracownikom i kierownikom regularnego przeglądu postępów w realizacji założeń, przedsiębiorstwa mogą bardziej precyzyjnie ocenić wydajność;
zwiększenie produktywności: zautomatyzowane i zintegrowane funkcje pozwalają przedsiębiorstwom na łatwe rejestrowanie dodatkowych danych dotyczących najważniejszych przepływów biznesowych z zachowaniem informacji historycznych;
optymalizację globalnych kadr: udoskonalony interfejs użytkownika do planowania analiz typu „co się stanie, jeśli” pomaga kierownikom działów kadr w strategicznym zarządzaniu kadrami na całym świecie.

Najnowsza wersja rozwiązania Oracle Talent Management Cloud zawiera nowe, intuicyjne funkcje, które pomagają:
łatwiej znajdować wykwalifikowanych pracowników: łatwy w obsłudze interfejs wyszukiwania ofert pracy i profili kandydatów w Oracle Taleo Recruiting Cloud pomaga rekruterom i firmom wyszukiwać wykwalifikowanych i zainteresowanych kandydatów;
szybciej uzyskiwać informacje zwrotne od kandydatów: internetowy formularz udzielania informacji zwrotnych skraca czas uzyskiwania tych informacji, a jednocześnie umożliwia stworzenie spójniejszej i obiektywniejszej metodologii oceny;
usprawnić proces rekrutacji: opcja e-oferty umożliwia kandydatom szybko i łatwo otrzymywać, przeglądać i przyjmować listy i pakiety z ofertami na bezpiecznym portalu internetowym;
uzyskać więcej informacji o pracownikach: nowoczesne katalogi firmowe w stylu portali społecznościowych oraz profile pracowników, dostępne na iPadzie za pomocą Oracle Fusion Tap, zachęcają pracowników do podawania więcej informacji na temat swoich kwalifikacji.

Oracle Taleo Business Edition Cloud Service, część rozwiązania Oracle Talent Management Cloud, obsługuje obecnie funkcję Tap. Umożliwia to firmom średniej wielkości przeglądanie i aktualizację wymagań, profili kandydatów, informacji o pracownikach oraz celów wydajnościowych pracowników za pomocą urządzeń mobilnych.

Dowiedz się więcej
Informacja prasowa na temat usług Oracle HCM i Talent Management Cloud w serwisie Oracle EMEA Press Office
Oracle Human Capital Management Cloud
Oracle Fusion Human Capital Management
Oracle Talent Management Cloud
Oracle Human Capital Management

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz