wtorek, 17 września 2013

Oracle In-Memory Cost Management


Oracle ogłosił dostępność nowej aplikacji dla pakietu Oracle E-Business Suite, która - działając całkowicie w pamięci - na nowo definiuje zarządzanie kosztami.

Moduł Oracle In-Memory Cost Management rozszerza ofertę rozwiązań Oracle do zarządzania kosztami i umożliwia firmom szybkie przeglądanie, analizowanie i wizualizację wpływu zmieniających się kosztów na przedsiębiorstwo. Aplikacja działa w pamięci operacyjnej, co znakomicie przyspiesza wykonywanie analiz kosztowych. Użytkownicy mogą wykonywać kompleksowe symulacje „co się stanie, jeśli” i w formie graficznej prezentować wpływ kosztów na wycenę stanów magazynowych oraz marże.

Aplikacja Oracle In-Memory Cost Management wykorzystuje rekordową wydajność rozwiązań sprzętowo-programowych Oracle, takich jak maszyna bazodanowa Oracle Exadata i system Oracle Exalytics In-Memory Machine, które potrafią zarządzać dużymi i złożonymi zbiorami danych przechowując je w pamięci operacyjnej. Oprogramowanie oferuje wgląd we wszystkie aspekty zarządzania kosztami w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co pozwala firmom zmaksymalizować marże i zyski brutto oraz udoskonalić strukturę kosztów produktów przez optymalizację kosztów komponentów.
Dzięki aplikacji Oracle In-Memory Cost Management przedsiębiorstwa mogą też analizować dane, aby zoptymalizować swój kapitał operacyjny i obrotowy poprzez dobór asortymentu przynoszącego zyski i wskazywanie właściwych produktów, które umożliwią zwiększenie penetracji dotychczasowych i nowych segmentów rynku.

Lepszy dostęp do danych dotyczących kosztów
Oracle In-Memory Cost Management zapewnia dostęp do olbrzymich ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rozwiązanie zawiera takie narzędzia, jak symulator wpływu na koszty (Cost Impact Simulator), narzędzie do analizowania zysków brutto (Gross Profit Analyzer) oraz narzędzie do porównywania kosztów (Cost Comparison Tool).
Cost Impact Simulator i Gross Profit Analyzer współpracują ze sobą, aby umożliwić firmom wykonywanie szeregu zadań biznesowych, które wcześniej były niemożliwe ze względu na długi czas oczekiwania na przetworzenie wielkich zbiorów danych w trybie wsadowym. 

Dzięki tym dwóm narzędziom klienci mogą:
· przeprowadzać wielowymiarowe analizy złożonych, wielopoziomowych specyfikacji materiałowych i kosztów transportu;
· wykonywać szczegółowe symulacje kosztów na zasadzie „co się stanie, jeśli” oraz analizy kosztów i wyceny stanów magazynowych;
· precyzyjnie określać wpływ zmian takich elementów, jak inflacja, ceny konkurencji, rabaty i potencjalne podwyżki podatków, na marże i zyski;
· bez trudu oceniać przyszły wpływ różnych aspektów na marże, w tym potencjalny wpływ niewysłanych zamówień i prognozowany popyt w przyszłości.

Narzędzie Oracle Cost Comparison Tool umożliwia firmom szybkie przeglądanie i analizowanie szczegółów kompleksowych struktur kosztów w różnych lokalizacjach, aby wykrywać ukryte możliwości. 

Dzięki temu narzędziu klienci mogą:
· szybko przetwarzać i tworzyć graficzne zestawienia dużych ilości złożonych danych dotyczących kosztów;
· obniżyć koszty operacyjne;
· podejmować decyzje na czas;
· określać najbardziej opłacalne struktury kosztów;
· wprowadzać oszczędności w całym przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej
Oracle E-Business Suite In-Memory Cost Management - broszura
Oracle Business Analytics
Oracle Applications

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz