czwartek, 28 listopada 2013

Oracle Big Data Appliance X4-2

System Oracle Big Data Appliance X4-2, oprogramowanie Oracle Big Data Connectors i maszyna bazodanowa Oracle Exadata stanowią razem kompletną i zintegrowaną platformę do obsługi wielkich zbiorów danych.

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek systemu Oracle Big Data Appliance X4-2, który zawiera kompleksowy zestaw technologii niezbędnych do obsługi platformy Cloudera Enterprise i oferuje o 33% większą pojemność pamięci masowej (w sumie 864 TB na jeden stelaż). 
System Oracle Big Data Appliance X4-2 to kompleksowa platforma do obsługi wielkich zbiorów danych, zoptymalizowana pod kątem zarówno przetwarzania wsadowego, jak i przetwarzania w czasie rzeczywistym. System ten wykorzystuje dystrybucję Cloudera środowiska Apache Hadoop, bazę danych Oracle NoSQL oraz moduły Cloudera Impala i Cloudera Search w celu realizowania zróżnicowanych zadań obliczeniowych. 

Wprowadzając na rynek najnowszą wersję Oracle Big Data Appliance, Oracle udostępnia klientom najnowsze rozwiązania do zarządzania wielkimi zbiorami danych oraz integruje te technologie z hurtowniami danych. System Oracle Big Data Appliance można wykorzystywać w połączeniu z maszyną bazodanową Oracle Exadata i rozwiązaniem Oracle Exalytics; Oracle oferuje obecnie jedyną w branży kompleksową architekturę do przechowywania i analizy wszelkich rodzajów danych oraz do zarządzania nimi, minimalizując jednocześnie konieczność przenoszenia danych.

W ramach systemu Oracle Big Data Appliance firma Oracle oferuje teraz kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające dla środowiska Hadoop, w skład którego wchodzi mechanizm autoryzacji oparty na systemie Apache Sentry i protokole LDAP oraz skonfigurowana fabrycznie funkcja uwierzytelniania oparta na protokole Kerberos. System umożliwia także realizację zaawansowanych, scentralizowanych audytów z wykorzystaniem Oracle Audit Vault and Database Firewall.
System Oracle Big Data Appliance oznacza dla klientów koszty znacznie niższe, niż w przypadku budowy klastra Hadoop we własnym zakresie ― nawet o 39%(1)

(1) „Getting Real About Big Data: Build Versus Buy (Prawda na temat rozwiązań do zarządzania wielkimi zbiorami danych: budować własne czy kupić gotowe)” ― autor: Evan Quinn, główny analityk w firmie Enterprise Strategy Group.

Informacje dodatkowe
Oracle and Big Data
Oracle Big Data Appliance
Oracle Big Data Connectors
Oracle NoSQL Database
Oracle Audit Vault and Database Firewall

Oracle Engineered Systems

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz