piątek, 1 listopada 2013

Oracle Eloqua staje się jeszcze lepsza

Oracle udostępnił niedawno kilkanaście nowych rozszerzeń i funkcji do platformy Oracle Eloqua, które pomogą nowoczesnym marketerom lepiej obsługiwać klientów i uzyskiwać wyższy zwrot z inwestycji w marketing dokonywanych w ramach wielokanałowych kampanii.
Nowe funkcje pomogą menedżerom od marketingu usprawnić docieranie do docelowych klientów, przyciąganie ich uwagi i finalizowanie transakcji, a także analizę informacji z kanałów cyfrowych, społecznościowych i mobilnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT.
Oracle Eloqua stanowi trzon platformy Oracle Marketing Cloud i jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala marketerom zarządzać na jednej platformie kampaniami prowadzonymi za pomocą dowolnego rodzaju mediów. 

W nowej wersji platformy Oracle Eloqua zostały wprowadzone m.in. następujące nowe funkcje:
Oracle Eloqua AdFocus: udostępnia marketerom jedną platformę do dynamicznego tworzenia reklam wizualnych w mediach, zarządzania tymi reklamami oraz mierzenia ich efektywności. 
Oracle Eloqua Profiler: udostępnia intuicyjny społecznościowy interfejs użytkownika, który zapewnia przedstawicielom handlowym zintegrowany, szczegółowy wgląd w informacje o potencjalnym kliencie. Informacje te pochodzą nie tylko z zasobów dotyczących działań na platformie Oracle Eloqua (wiadomości e-mail, formularzy, widoków stron), lecz także z wszelkich zasobów zewnętrznych przechowywanych na tej platformie.
Zarządzanie zasobami marketingowymi: nowe możliwości zapewniają bezpieczniejszy i lepiej kontrolowany dostęp do zasobów marketingowych i danych. Nowo zintegrowane funkcje oferują lepszy wgląd w zasoby kampanii i w zarządzanie kampaniami za pomocą centralnego kalendarza marketingowego oraz upraszczają zarządzanie zasobami.
Zintegrowany lejek sprzedażowy i marketingowy: zapewnia użytkownikom z działu marketingu i sprzedaży, zespołom stanowiącym łącznik pomiędzy różnymi jednostkami funkcjonalnymi oraz kierownictwu spójny i przejrzysty wgląd w efektywność całego procesu. 
Eloqua AppCloud: udostępnieniu tej wersji towarzyszy nawiązanie współpracy z ponad 20 nowymi partnerami uczestniczącymi w rozwoju systemu AppCloud; system ten obejmuje teraz ponad 100 aplikacji. 
Możliwości społecznościowe: niedawna integracja platformy Oracle Eloqua i pakietu Oracle Social Relationship Management (SRM) doprowadziła do powstania kompleksowego, skalowalnego i zintegrowanego, nowoczesnego rozwiązania marketingowego. 

Informacje dodatkowe
Oracle Eloqua
Oracle Eloqua Blog
eBook: Marketing Automation Simplified
Resources: Episode 1 -Targeting
White Paper: Defining the Modern Marketer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz