środa, 18 grudnia 2013

Adaptive Case Management (ACM)

Część 1: wprowadzenie
W dzisiejszym felietonie prezentujemy pierwszą część opisu nowej metodyki zarządzania procesami, zwanej ACM. Artykuł będzie kontynuowany w kilku kolejnych odcinkach.

W najnowszej wersji Oracle BPM Suite PS6, (czyli w wersji 11.1.1.7) pojawiła się możliwość tworzenia nowego rodzaju procesów biznesowych. Procesy te - w odróżnieniu od dobrze nam znanych procesów opisywanych za pomocą notacji BPMN - są finalnie definiowane dopiero w trakcie ich wykonywania. Procesy te są określane, jako „Adaptive Case Management” lub też (aby bardziej podkreślić ich zmienność) „Dynamic Case Management”. Oracle używa tego pierwszego określenia. 
Równocześnie konsorcjum OMG* tworzy standard notacji dla ACM pod nazwą Case Management Modeling and Notation. Obecnie jest dostępna wersja 1.0 „beta”; do końca roku 2013 powinna się ukazać wersja finalna. Notacja ta jest odpowiednikiem notacji BPMN dla „klasycznych” procesów biznesowych.

Poniżej pokazano różnice w podejściu do procesów biznesowych w oparciu o ACM i BPM:
ACM
BPM
W centrum zainteresowania znajdują dane.
W centrum zainteresowania znajduje się proces biznesowy.
Proces nieustrukturalizowany na etapie implementacji. Brak sztywnych połączeń pomiędzy poszczególnymi krokami procesu.
Powiązania sekwencji uruchomienia kroków procesu zdefiniowane są na etapie implementacji procesu.
Przepływ sterowania zależy od spełnienia warunków wejściowych procesu oraz decyzji uczestników procesu w trakcie jego wykonywania.
Przepływ sterowania ostatecznie zdefiniowany w fazie projektowanie procesu.
Przepływ sterowania oparty na wiedzy uczestników procesu.
Przepływ sterowania określa stała procedura działania.
Duże znaczenie ma współpraca pomiędzy uczestnikami procesu.
Współpraca tylko w ramach określonej procedury.
Wykonanie zależne od dokumentów związanych z procesem
Wykonanie zależne od danych procesu.

Podsumowując: w procesach, dla których dużą rolę odgrywa praca z konkretnymi dokumentami, jak również tam, gdzie ważna dla przebiegu procesu jest wiedza domenowa uczestników procesu, tam należy stosować ACM. Natomiast, gdy proces implementuje dobrze zdefiniowaną procedurę postępowania zależną od znanych struktur danych - tam lepszym rozwiązaniem wydaje się być BPM.
Oczywiście możliwe jest powiązanie obu tych metod w jeden proces: np., proces wyższego poziomu jest opisany w notacji ACM i jego elementy wywołują dobrze zdefiniowane procesy opisane w notacji BPM. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, choć wydaje się mniej prawdopodobna do zastosowania praktycznego.

*) OMG – „Object Management Group” – konsorcjum powstałe w 1989r. i tworzące takie standardy jak UML, CORBA, SysML, czy BPMN

Dowiedz się więcej
Oracle BPM Suite (OBPM) jest zbiorem aplikacji umożliwiających kompleksowe wdrożenie procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie. OBPM umożliwia efektywną współpracę IT oraz biznesu na wszystkich etapach wdrożenia - począwszy od analizy, poprzez wdrożenie jak i zmiany w okresie eksploatacji. Ciekawym elementem OBPM jest Process Composer umożliwiający graficzne projektowanie, symulację i  implementację procesów biznesowych.
Więcej o Case Management Modeling and Notation

O autorze
Remigiusz Wasilewski jest certyfikowanym ekspertem w zakresie „Oracle IT Architecture” oraz „Oracle Unified Business Process Management”, pracuje w firmie Proximus S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz