poniedziałek, 17 lutego 2014

Analityka odmieniająca życie

Systemy Business Intelligence (BI) historycznie były kierowane z reguły do zawodowych analityków, a nie użytkowników biznesowych. W swojej klasycznej odmianie były także trudne w obsłudze i wymagały pomocy zawodowych informatyków, co znacznie utrudniało wykorzystywanie analiz przez menedżerów i zarządy przedsiębiorstw. Z tych przyczyn, rozwiązaniami BI interesowały się dawniej jedynie duże firmy i instytucje, które dysponują odpowiednio liczną kadrą analityków, mogących obsługiwać te systemy.

Sytuacja zmieniła się zasadniczo, gdy pojawiły się nowej generacji systemy do analizy danych aktualnych, co oznacza że są one pobierane ze źródeł w czasie rzeczywistym i prezentowane użytkownikom w atrakcyjnej postaci graficznej, za pomocą tzw. kokpitów informacyjnych. Przykładem takiego rozwiązania jest pakiet Oracle Business Intelligence. 

Ponieważ w aplikacji takiej nie ma konieczności budowania hurtowni danych dla uzyskania wartościowych analiz biznesowych, jej użytkowanie nie wymaga posiadania w firmie dużej liczby wyspecjalizowanych informatyków. Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć interaktywne kokpity informacyjne bez konieczności programowania. Użytkownik ma pełną interakcję z wyświetlanymi informacjami, co obejmuje np. wybieranie wartości wskazanych w powiadomieniach, filtrowanie danych, wskazywanie elementów wykresów lub tabel w celu uzyskania bardziej szczegółowego widoku wybranych informacji, zmianę kryteriów lub porządku sortowania kolumn, przechodzenie do innej analizy w tym samym kontekście z automatycznym przekazaniem ograniczeń, czy nawet wybieranie innych kolumn do wyświetlania.

Kokpity to nie wszystko - Oracle Business Intelligence daje także łatwe w obsłudze narzędzia do tworzenia raportów na podstawie danych z wielu źródeł, następnie publikowanie ich w wielu formatach i w wielu kanałach publikacji. Taki moduł raportowy daje ich twórcom pełną kontrolę nad formatem, układem i postacią wyjściową raportów, umożliwiając tworzenie i dystrybucję raportów idealnych w najdrobniejszych szczegółach, niezależnie od złożoności grafiki. Aby zaś uzyskać wartościowe raporty, trzeba zadać systemowi określone pytania. I to także jest proste. W systemie Oracle funkcjonuje moduł zwany "Answers", który umożliwia użytkownikom tworzenie zapytań i analiz na żądanie. 

Doskonałą ilustracją różnicy w użytkowaniu klasycznego rozwiązania BI i pakietu Oracle Business Intelligence są poniższe filmy. Można na nich na własne oczy zobaczyć, jak dyrektor handlowy próbuje odpowiedzieć na pytania biznesowe zarządu przy użyciu rozwiązania Oracle Business Intelligence i bez niego.

Obejrzyj film: Dzień z życia Jeffa – menedżera posługującego się klasycznymi metodami tworzenia raportów.
Obejrzyj film: Dzień z życia Jima, który ma do dyspozycji rozwiązanie Oracle Business Intelligence, zmieniające radykalnie sposób pracy analityka biznesowego.

Dowiedz się więcej
Prezentacja działania systemu Oracle Business Intelligence w praktyce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz