poniedziałek, 17 lutego 2014

Lepsze decyzje zarządcze dzięki Oracle BI

Gdańsk: 25.02, Poznań: 26.02, Kraków: 4.03
Oracle Polska wraz z partnerami SOLET oraz INTEL serdecznie zaprasza na seminarium dotyczące nowoczesnych rozwiązań klasy Business Intelligence.

W obecnej sytuacji ekonomicznej, efektywne tworzenie wartości przedsiębiorstwa narażone jest na wyjątkową zmienność wpływu czynników zewnętrznych. Tylko skuteczne zarządzanie przepływem informacji stwarza szansę na uzyskanie wiarygodnego obrazu pojawiających się szans i zagrożeń. 
Efektywne funkcjonowanie firmy w warunkach wysokiego poziomu niepewności możliwe jest wyłącznie dzięki tworzeniu trwałych mechanizmów przekazywania i analizy informacji, a niezbędnym warunkiem podnoszenia efektywności zarządzania procesami finansowymi są nowoczesne rozwiązania informatyczne – takie, jak innowacyjne aplikacje analityczne Oracle Business Intelligence.

Jeśli chcesz zobaczyć jakie możliwości może dać Twojej firmie najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie klasy BI, czy podyskutować o potrzebach analizy danych i wyciąganiu wniosków, zapraszamy na seminarium Oracle, na którym znajdziesz fachowych i doświadczonych partnerów do rozmowy. 

Spotkanie odbędzie się w trzech miastach: 25 lutego 2014 w Gdańsku, 26 lutego 2014 w Poznaniu, 4 marca w Krakowie.

Wybrane zagadnienia omawiane podczas seminarium
Efektywna eksploracja zagadnień sprzedaży
analizy sprzedaży paragonowej, analiza sprzedaży gazetkowej i sprzedaży marek własnych, analiza trendu sprzedaży koszyka asortymentowego, indeks cenowy, porównanie ceny koszyka asortymentowego w przekroju na punkty sprzedaży z odniesieniem do wybranych punktów sprzedaży konkurencji, analiza efektywności akcji marketingowych, monitorowanie kosztów promocji.
Monitoring i kontrola procesów produkcyjnych
analiza wykonania planu produkcji, wieloprzekrojowa analiza zleceń produkcyjnych, w tym analiza porównawcza rzeczywistego zużycia składników procesu technologicznego w stosunku do określonego zużycia normatywnego, analiza czasu pracy i przestojów maszyn z dokładnością do zmiany roboczej i w przekrojach zlecenia produkcyjnego.
Kontroling strategiczny i operacyjny
analiza struktury sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, analizy kosztowe, preliminarz gotówkowy, operacyjny cashflow, analiza dynamiki i struktury rozrachunków, ryzyko portfela należności, kontrola limitów kredytowych i koszt kredytu kupieckiego, zarządczy i operacyjny rachunek rentowność.

Więcej informacji o Oracle BI
Rejestracja na seminarium w Gdańsku
Rejestracja na seminarium w Poznaniu
Rejestracja na seminarium w Krakowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz