czwartek, 13 marca 2014

Larry Ellison i Mark Hurd o strategii Oracle 2014 – część 2

Podczas specjalnej konferencji dla inwestorów, dyrektor generalny Oracle Larry Ellison i prezes Oracle Mark Hurd szeroko omawiali elementy strategii firmy na rok 2014. W pierwszej części relacji z tego wydarzenia czytaliśmy o ofensywie Oracle w chmurze – dzisiaj prosimy przeczytać wypowiedzi najważniejszych menedżerów Oracle o najnowszej bazie danych przeznaczonej dla systemów cloud computing.

Niektórzy klienci oceniają bazę danych Oracle 12c z maszyną bazodanową Exadata pod kątem tworzenia rozwiązań do obsługi wielu klientów, które pozwoliłyby uprościć posiadaną infrastrukturę, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. „Wiemy, że niektórzy klienci już wcześniej sprawdzali taką możliwość i wdrażali tego typu rozwiązania w warunkach testowych” - powiedział Larry Ellison. „Są to klienci, którzy obsługują coraz więcej środowisk Oracle i chcą skonsolidować je na mniejszej liczbie maszyn oraz zmniejszyć pracochłonność zarządzania całą infrastrukturą. Jedna maszyna bazodanowa Exadata pozwala pozbyć się 50 lub nawet 100 innych systemów i skonsolidować w jej ramach 100 takich oddzielnych aplikacji i 100 odrębnych baz danych oraz zarządzać nimi wszystkimi w jednym środowisku. Takie właśnie możliwości zapewnia opcja obsługi wielu klientów Multi-Tenant. 
Mark Hurd powiedział - „Nasi klienci wydają fortunę na zarządzanie dziesiątkami, setkami lub tysiącami różnych środowisk Oracle, w różnych wersjach. Muszą instalować w nich programy korygujące, uaktualniać te środowiska, tworzyć ich kopie zapasowe itd. Możemy uprościć cały te proces, zwiększyć jego niezawodność, a także obniżyć jego koszty, poprzez zastosowanie maszyny bazodanowej Exadata z opcją Multi﷓Tenant. Jest to doskonała opcja dla naszych obecnych klientów, która pozwoli im obniżyć całkowite koszty zarządzania środowiskiem Oracle. Samo to środowisko będzie przy tym jednocześnie oferowało znacznie lepsze parametry eksploatacyjne pod względem wydajności, niezawodności i łatwości serwisowania”.

Baza danych Oracle 12c zapewni klientom nowe możliwości i nowe źródła korzyści, gdy zaczną w większym stopniu korzystać z technologii przetwarzania w chmurze. „Najnowsza baza danych Oracle w wersji 12c została zoptymalizowana specjalnie pod kątem wdrażania w chmurze” - powiedział Larry Ellison. „W przypadku instalacji tej wersji wszystkie aplikacje Oracle z danego środowiska będą mogły obsługiwać wielu klientów, przy czym przedsiębiorstwo, które wdroży takie rozwiązanie nie będzie musiało wprowadzać w swoich aplikacjach żadnych zmian. 

Wersja Oracle 12c oferuje klientom duże możliwości konsolidacji rozbudowanych środowisk bazodanowych. Mark Hurd powiedział - „Większość naszych klientów skonfigurowało swoje bazy danych Oracle na mnóstwo sposobów. Mają w swoim środowisku bazy danych Oracle 8, Oracle 9, Oracle 10 i Oracle 11, przy czym bazy te działają pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, na wielu różnych typach platform sprzętowych. Z uwagi na całą tę złożoność nasi klienci wydają rocznie dziesiątki, a w wielu przypadkach nawet setki milionów dolarów na eksploatację środowisk bazy danych Oracle. Możemy uprościć całą tę infrastrukturę i zapewnić jej standaryzację w oparciu o nasze rozwiązania sprzętowo-programowe Exadata z bazą danych w wersji 12c, wdrażając je w chmurach prywatnych klientów lub udostępniając je klientom w modelu DaaS (baza danych jako usługa). Dzięki temu możemy pomóc klientom w obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji ich środowisk Oracle, w niektórych przypadkach o 30% lub nawet 40%. To dla nas naprawdę ogromna szansa”.

Notował Bob Evans, wiceprezes Oracle, szef Działu ds. komunikacji. 

1 komentarz: