piątek, 14 marca 2014

Oracle BYOD Index

Aby przedstawić obecny stan poglądów przedsiębiorstw europejskich na temat tendencji do wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych (BYOD), firma Oracle opublikowała ostatnio raport pt. „Oracle European BYOD Index”.
Firma Quocirca, która przeprowadziła badania w imieniu firmy Oracle, zaprosiła do udziału w nich 700 członków kierownictwa z dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii, krajów Beneluksu oraz krajów skandynawskich.

W raporcie zamieszczono kilka zaskakujących danych liczbowych:
 • Niemal połowa (44%) firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 • Kolejne 29% firm zezwala na korzystanie z tego podejścia jedynie pracownikom wyższego szczebla.
 • 22% firm całkowicie zabrania przechowywania danych lub informacji przedsiębiorstwa na urządzeniach prywatnych, a 20% w ogóle nie wprowadziło żadnych zasad w tej kwestii.
 • Ponad połowa firm nie zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych prywatnych smartfonów.
 • Największą obawę przedsiębiorstw budzi kwestia bezpieczeństwa informacji ― 45% respondentów obawia się o bezpieczeństwo urządzeń, 53% o bezpieczeństwo aplikacji, a 63% o bezpieczeństwo danych.
Z badań wynika również, że wiele z tych obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające:
 • 37% respondentów nigdy nie słyszało o konteneryzacji (oddzieleniu danych firmy od danych osobistych).
 • Niemal jedna trzecia nie korzysta z żadnej formy zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • 22% nigdy nie słyszało o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi.
Firmy, które wdrożyły podejście BYOD, mają bardziej ujednolicony wgląd w sytuację, dopuszczając także do wykorzystywania w celach służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Firmy te zdołały skutecznie rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian w kolejnych etapach wdrażania podejścia BYOD.

Uczestnicy badania podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników wprowadzania programów BYOD:
 • 83% zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73% przeciwników nie zezwala na wykorzystywanie w tym celu smartfonów. 
 • Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6% zwolenników:
 • 86% przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, podczas gdy obawy takie wyraziło jedynie 21% zwolenników.
 • 65% przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7% zwolenników.
 • Zwolennicy znają dostępne technologie: na przykład niemal 80% z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12% przeciwników.
 • Zwolennicy są przygotowani na zmiany: ponad dwie trzecie z nich albo akceptuje potrzebę wdrażania zmian, albo dostrzega, że sytuacja na rynku staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy poglądy takie podziela jedynie 11% przeciwników.
Dowiedz się więcej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz