wtorek, 18 marca 2014

Różne oblicza Chmury

Rafał Szafulera
Cloud computing, to nowoczesny model dostarczania usług informatycznych. W modelu tym dostarczamy zasoby ze współdzielonej puli na żądanie i w oparciu o pełną samoobsługę. Dzięki temu Cloud computing zapewnia takie korzyści jak: niższe koszty, większa szybkość, elastyczność i wydajność. 

Cloud computing ma różne oblicza – ujawniające się w zależności od modelu chmury obliczeniowej z której korzysta organizacja. Oracle jest obecnie dostawcą wyjątkowym na rynku IT – oferuje bowiem wachlarz produktów, oprogramowania, sprzętu i usług dla chmur dowolnej klasy: publicznych, prywatnych i hybrydowych; dzięki temu umożliwia klientom wybór podejścia najbardziej właściwego dla ich organizacji.

Jednym z głównych wyzwań dotyczących chmury publicznej są obawy użytkowników związane z bezpieczeństwem danych i utratą kontroli nad systemami i danymi. Firmy w wielu przypadkach są przywiązane do istniejącego od lat modelu posiadania i zarządzania infrastrukturą IT w ramach własnego przedsiębiorstwa, czasem też ich organizacja nie jest jeszcze gotowa na tego typu rozwiązania. Z tego powodu często wahają się przed uruchamianiem w chmurze publicznej najważniejszych (tzw. newralgicznych) systemów –przenoszą tam raczej środowiska testowe oraz aplikacje nie przetwarzające poufnych danych. Dlatego częściej decydują się na uruchomienie chmury prywatnej, ponieważ pozwala im to na zachowanie pełnej kontroli nad utrzymaniem, integracją i parametryzacją środowisk. 

Model chmury publicznej doskonale sprawdza się w takich zastosowaniach, gdzie priorytetem jest daleko idąca optymalizacja kosztów oraz bardzo krótki czas uruchamiania usług. Jest natomiast wciąż dość rzadko stosowany w przypadku systemów, które budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa – takich jak np. aplikacje ERP. W aplikacjach udostępnianych jako SaaS mamy zwykle mniejsze możliwości definiowania własnych procesów biznesowych, które mogłyby nas wyróżnić na tle konkurencji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nowoczesny system ERP oparty o SOA stanowi doskonałą podstawę do budowy chmury typu Community Cloud, w oparciu o którą centra kompetencyjne lub centra usług wspólnych świadczą usługi dla zamkniętej grupy odbiorców (np. należących do jednej grupy kapitałowej). Dodatkowo rozwiązanie takie pomaga wielu przedsiębiorstwom przezwyciężyć, często nieuzasadnione obawy, związane z przechowywaniem istotnych danych biznesowych razem z danymi innych podmiotów, co ma miejsce w przypadku typowej chmury publicznej.

Spodziewamy się, że już w niedalekiej przyszłości klienci będą częściej korzystali z połączenia rozwiązań prywatnej chmury obliczeniowej i rozwiązań on-premise z rozwiązaniami chmury publicznej. Zaletą podejścia mieszanego (hybrydowego) jest możliwość optymalnego dobrania modelu serwisowego do konkretnych rodzajów zadań obliczeniowych i aplikacyjnych.
Oracle dostarcza niezbędne narzędzia do realizacji takiego podejścia, jak również do budowy chmur w każdej innej architekturze. W obszarze chmury prywatnej oferujemy szeroki wachlarz aplikacji, które działają w oparciu o zestandaryzowaną współdzieloną platformę, wiodące na rynku oprogramowanie klasy middleware oraz bazy danych, w tym także systemy programowo-sprzętowe Oracle Exadata i Oracle Exalogic do budowy prywatnych usług PaaS. Oracle dostarcza także sprzęt do budowy prywatnej chmury IaaS, jest również dostawcą chmury publicznej - w obszarze zarówno platformy jak i różnorodnych aplikacji. 

O autorze
Rafał Szafulera pracuje jako Cloud Computing Solution Leader w dziale Oracle Cloud Computing Competency Center.

Ilustracja: Fotolia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz